Filosofie en de psyche

Sercotel Málaga
Calle Héroe de Sostoa, 17
29002 Málaga Málaga
Spanje
7 oktober tot 12 oktober

Wijsgerige reflectie en doelgericht handelen

Stemmings- en angststoornissen, verslaving, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen… Met dank aan spannend neurobiologisch onderzoek, farmacologie, genetica en neuro-imaging weten we er heel veel van. Toch zijn hier lang niet alle beloften waargemaakt. En hoewel er ook in grote lijnen overeenstemming is over nosologie en classificatie blijven belangrijke vragen liggen.

Tijdens deze cursus die plaatsvindt van 7 tot en met 12 oktober 2018 in Málaga te Spanje, is het uitgangspunt de vraag of wijsgerige reflectie heeft plaatsgemaakt voor louter pragmatisch handelen. Of er in de alledaagse klinische praktijk wel voldoende aandacht is voor filosofisch descriptief denken, en voor de subjectieve beleving. Wordt in zijn algemeenheid nog wel erkend dat complexiteit het wezenskenmerk is van het vak? De nascholing heeft nadrukkelijk als doel filosofie en praktijk te verbinden. Zo is er bij zowel de plenaire presentaties als de workshops ruimschoots gelegenheid om met de vier sprekers en uw collega’s te reflecteren op vragen uit de dagelijkse behandelpraktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze cursus en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie.