Eerste Landelijke TIP Conferentie

Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
Nederland
15 juni

Vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen: wat te doen? 
Uit wereldwijd epidemiologisch onderzoek blijkt een hoge lineaire correlatie tussen psychiatrische stoornissen, vroege jeugdtrauma’s waaronder psychische mishandeling, fysieke mishandeling en seksueel misbruik en persisterend suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen. Mensen met vroegkinderlijke trauma’s hebben 2.2 keer meer kans hebben om ooit een suïcidepoging te doen in vergelijking met diegenen zonder traumatische ervaringen. Vooral het meemaken van meerdere vroege traumatische jeugdervaringen doet de suïcidaliteit aanzienlijk toenemen [Bruffaerts c.s.]. 60-70 % van de GGZ-cliënten heeft een achtergrond van ernstige en aanhoudende traumatisering in de kinderjaren en hiermee zijn jaarlijks miljarden zorgkosten gemoeid [Trimbos Instituut, 2007, 2016]. Wat zijn nu de implicaties van deze cijfers voor de dagelijkse GGZ-praktijk? 

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze conferentie en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie.