Edinburgh: De Persoon(lijkheid) - Curriculum Persoonlijkheidsstoornissen

-
-
- Edinburgh
Nederland
7 juni tot 11 juni

In de eerste plaats zijn al uw patiënten een persoon en ieder persoon heeft persoonlijkheidseigenschappen. Als deze zich nogal nadrukkelijk of uitgesproken manifesteren en het psychosociaal functioneren - en daarmee het herstel - in de weg staan, zijn interventies noodzakelijk. Voorbeelden hiervan zijn mensen die te veel zaken uit de weg gaan, zichzelf overschatten, hun emoties slecht kunnen reguleren, het allemaal te goed willen doen, niet goed beslissingen durven nemen of juist te impulsief zijn.

Interventies op uitgesproken persoonlijkheidstrekken zijn ook noodzakelijk als klinische stoornissen (depressie, angst, ADHD, verslaving, etc.) op de voorgrond staan en protocollen/zorgstandaarden onvoldoende effectief zijn. Ook de persoon(lijkheid) van de behandelaar speelt een belangrijke rol bij het effect van interventies, zoals het vermogen tot empathie en het samen kunnen werken met patiënten (shared decision making), hun naasten en met collega’s.

Herstel kent vele facetten en invalshoeken: persoonlijk herstel, klinisch herstel, functioneel herstel, relationeel en maatschappelijk herstel. Psychische problemen hebben effecten op sociale- en werkrelaties en vice versa. Wij moeten ons dus ook expliciet richten op naastbetrokkenen en op hun maatschappelijk herstel: werk (inkomen) en sociale relaties in verleden (de positie in het gezin, relaties met broers en zussen), heden en toekomst. Kortom context, tijd en plaats verdienen aandacht in ons werk.

Alle bovengenoemde facetten worden door de sprekers theoretisch belicht in de plenaire lezingen waardoor u weer bij bent met recente kennis. Er is onder meer aandacht voor: GIT-PD, (Guideline-informed treatment – Personality Disorders, een nieuwe behandelvorm waarbij de kenmerken van verschillende bewezen effectieve behandelingen worden gecombineerd), schematherapie, farmacotherapie, hechting, mentaliseren, stagnaties en breuken voorkomen, narcisme, perfectionisme, behoud of verkrijgen van werk, emotieregulatie binnen gezinnen met speciale aandacht voor pubers/adolescenten.

Dat alles wordt voor uw dagelijkse praktijkvoering bruikbaar gemaakt in de workshops, waarbij u alle gelegenheid heeft om casuïstiek in te brengen. Dit alles onder de noemer: persoonsgerichte zorg met aandacht voor de context, inclusief voldoende zorg en ruimte voor behandelaars.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze dagen en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website