Doelgericht handelen!

Harpa Conference Centre
Austurbakki 2
101 Reykjavík
IJsland
12 mei tot 16 mei

Optimale zorg bij complexe psychische problemen

Nog nooit waren er voor psychische stoornissen zoveel therapeutische mogelijkheden. Tegelijkertijd zien behandelaars zich meer dan ooit geconfronteerd met de beperkingen van het zorgstelsel. Financiële grenzen dwingen tot bescheidenheid bij het maken van een gepaste keuze uit beschikbare middelen. Zeker ook bij complexe psychische problematiek. Optimale zorg kenmerkt zich door betrokkenheid, persoonlijk contact, inzet, gedegen diagnostiek, gerichte indicatiestelling, kritisch gebruik van behandelcapaciteit… En – waar mogelijk – een tijdige afronding van de therapie!

Tegen deze achtergrond gaat het tijdens dit bijzondere nascholingsprogramma om antwoorden op een scala aan vragen: welk doel heiligt de inzet van welke middelen bij deze patiënt? En op welk moment? Wat behelst die optimale zorg? Hoe geven we vanuit een ontwikkelingsperspectief vorm aan persoonlijkheidsgerichte diagnostiek? Hoe hebben we oog voor complexe comorbiditeit en contextuele factoren? En voor destructieve interacties? Hoe kiezen we de optimale vorm en dosering van behandeling? En wanneer en hoe sluiten we dit hele beslissingsproces ook weer tijdig af? Vier ervaren clinici vertalen in dialoog met de deelnemers gedurende vijf dagen alle antwoorden naar handvatten voor de praktijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze nascholing, kijk dan op de website van organisatie.