Congres NVGP

Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8
3972 LA Driebergen
Nederland
23 maart

Longing - belonging: de essentie van de groep

De mens is een door en door sociaal wezen dat van jongs af aan in allerlei groepen functioneert. Na de kleinste groep, het gezin waar we in geboren worden, volgen crèche, school, werk, vriendennetwerken en verenigingen. En uiteindelijk stichten velen van ons een eigen gezin. Omdat we in een groepscontext gevormd zijn, voelen we ons snel deel van een groep en kan er in tijdelijke samenkomsten binnen de kortste keren een ‘groepsgevoel’ ontstaan. Mensen leren in groepen samen te spelen, samen te werken, verbondenheid te ervaren en emoties te delen. En in al die groepen leven telkens dezelfde thema’s: het verlangen erbij te horen, je veilig of thuis te voelen, deel te zijn van een groep zonder je eigenheid te verliezen. Groepspsychotherapie biedt een uitgelezen kans voor mensen om zich te ontwikkelen in en door het omgaan met anderen. Negatieve zelf-opvattingen en belemmerende interactiepatronen worden zichtbaar en voelbaar en kunnen in een dergelijke veilige groepscontext omgebogen worden tot meer bevredigende manieren van interactie. Als de therapeuten hun werk goed doen versterken de toegepaste therapeutische methode en de groepsdynamiek elkaar en heeft de therapiegroep een langdurig positief effect op het psychisch en sociaal functioneren van haar deelnemers.

Het jaarlijkse congres van de NVGP vervult een belangrijke rol bij het uitdragen van essentiële kennis over groepstherapie en groepsdynamica. En natuurlijk bij het enthousiasmeren van professionals van binnen en buiten de GGZ om nóg meer gebruik te maken van de meerwaarde die een groep kan bieden. In de ochtendlezing staan we stil bij een van de vele loten die inmiddels aan de stam van de groepspsychotherapie zijn ontsproten: de groep als spiegel bij schemagroepstherapie. En in het middagprogramma gaan we terug naar de oorsprong: de groeps-analytische psychotherapie en wat deze ons te vertellen heeft over de groep als veilige basis, maar óók als object van verlangen en vijandigheid. In de workshops zijn zoals altijd vele soorten groepen, als het team, patiënten, de samenleving en zelfs sociale dromers, vertegenwoordigd.

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijven, kijk dan op de website van de organisatie.