Congres Kindermishandeling

Van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4-6
3526 KV Utrecht
Nederland
7 februari

Tijdens dit ggz-congres gaan experts in op wát nodig is in de praktijk om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en het behandelen ervan in de keten. Wie doet wat? De nieuwste inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem worden met de deelnemers gedeeld.

Aanleiding voor het congres
Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt, een gruwelijk hoog aantal.

Kindermishandeling en seksueel misbruik zijn problemen van enorme omvang, complexiteit en urgentie. Naast de angst die het teweeg brengt zijn er de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Gevolgen die levenslang kunnen zijn en zowel de psychische als de lichamelijke gezondheid raken. De gevolgen van het meemaken van mishandeling zijn meestal negatief, maar er zijn mogelijkheden om deze vreselijke gebeurtenis om te buigen in een gunstiger richting.

Tijdens dit congres wordt ingegaan op wat er in de praktijk nodig is om kindermishandeling te voorkómen, signaleren, stoppen en te behandelen in de keten. Wie doet wat?

Na het bijwonen van deze dag heeft u inzicht in:

  • Preventie van kindermishandeling: wie doet wat?
  • Systeemgericht werken in de keten
  • Update van de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

U gaat in workshops en verdiepende sessies zelf aan de slag met:

  • Werken met de kindcheck
  • Praten met kinderen
  • Concreet oefenen met praten met ouders
  • Vroegkinderlijke traumatisering
  • Ouderschap en psychiatrie
  • Behandelaanbod getraumatiseerde kinderen

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website