Congres ernstige persoonlijkheidsstoornissen en complexe (behandel)relaties

Van der Valk Amsterdam-Amstel
Joan Muyskenweg 20
1096 CJ Amsterdam
Nederland
20 november

Dit congres gaat over de complexe relaties van mensen met een psychiatrische aandoeningen (EPA): relaties met zichzelf en anderen, naasten, buren, collega’s, hulpverleners.

Centraal staat de vraag: Wat is de (inter)persoonlijke dynamiek; wat gaat er mis bij deze patiënten in hun relaties; hoe kunnen we gezonde relaties bevorderen, en wat is de rol van de therapeutische relatie hierbij.

De boodschap

Een effectieve behandeling sluit aan bij het inter-persoonlijk tekort en richt zich naast de therapeutische relatie vooral op werkelijke relaties.

7 redenen om u in te schrijven voor het congres

  • U leert beter onderscheid te maken tussen de verschillende soorten EPA-PS patiënten.
  • U begrijpt beter waarom de contacten met deze patiënten zo moeizaam en turbulent lopen, ofwel: ze krijgen een helder verklaringsmodel dat voortkomt uit de hechtingstheorie.
  • U leert interventies om de voortdurende dreigende breuken in de behandelrelatie te herstellen.
  • U leert interventies die beter aansluiten bij de belevingswereld van deze patiënten.
  • U leert uw interne overleg beter te voeren: nu zijn interne processen vaak een afspiegeling van wat tussen de behandelaar en de patiënt gebeurt.
  • U kunt helderder doelen met deze mensen stellen.
  • U weet beter wat ze vooral niet moeten doen omdat dat schadelijk is

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en om u in te schrijven voor dit congres, kijk dan op de website van de organisatie.