Congres behandeling van suïcidaal gedrag

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein 6
3521 AL Utrecht
Nederland
3 december

Complexe suïcidaliteit vraagt om geïntegreerde interventies, crisisinterventie en veiligheidsplannen. Doel van dit congres is jou als behandelaar praktische vaardigheden en handvatten te bieden om complexe suïcidaliteit te behandelen. In de hoop dat uiteindelijk het aantal suïcides in Nederland substantieel kan worden teruggedrongen.

Voor hulpverleners is de behandeling van cliënten die suïcidale gedachten en gevoelens hebben niet altijd eenvoudig. Zeker als het om complexe, comorbide problematiek gaat zoals bijvoorbeeld depressie, persoonlijkheids- of ontwikkelingsproblematiek, angst- en/of dwangstoornissen of autisme.

Deze dag:

  • Leer je wanneer je een suïcidale patiënt wel/niet opneemt en hoe je de behandeling al bij het opname-gesprek begint
  • Ontdek je hoe je interventies toepast bij patiënten met ASS
  • Krijg je inzicht in hoe je adolescenten veiligheid biedt als je ouders niet mag of kan betrekken bij de behandeling
  • Leer je hoe je reageert op recidiverende suïcidepogingen en zelfbeschadiging
  • Ontdek je welke interventies er zijn voor suïcidaal rumineren en suïcidale intrusies

Meer informatie

Voor meer informatie, het programma, de kosten en hoe u zich kunt inschrijven, kijk dan op de website van de organisatie.