Booster GIT-PD

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland
13 september

Jaarlijks organiseren wij een booster, de bedoeling hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s uit andere instellingen, om zo van elkaar te kunnen leren. Iedereen die ooit de GIT-PD basistraining heeft gevolgd of binnen de instelling betrokken is bij een GIT-PD programma wordt daarop uitgenodigd.

Dit jaar is het thema: Van Kader naar Programma.

We gaan in op een vraag die vaak terugkomt, namelijk hoe een concreet GIT-PD programma opzetten en hoe binnen zo’n programma groepsmodules geven. De booster is opgedeeld in twee delen:

1.            Voorbeelden van concrete GIT-PD programma’s en uitwisseling over hoe een concreet zorgpad in te richten, inclusief selectie en instroom van cliënten, programmaonderdelen, positieve en negatieve ervaringen, inrichting supervisie en intervisie
2.            Nieuwe training ‘Groepsmodules’: net als bij andere trainingsmodules wordt een stukje theorie gegeven, een filmpje getoond en rollenspel gepeeld, dit keer over het geven van modules in groep en het hanteren van ingewikkelde problemen daarin, zoals conflicten tussen groepsleden. Ter gelegenheid van deze training presenteren we de nieuwe filmpjes die werden opgenomen.

Wilt u deelnemen aan deze Booster? Stuur dan een e-mail naar Auke Rothoff.