Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij volwassenen

BCN Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
22 november tot 6 december

Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

Psychodiagnostiek wordt meestal geassocieerd met het verstrekken van informatie, met het onderzoeken, identificeren en classificeren van probleemgebieden. Psychodiagnostiek kan echter ook worden toegepast met als doel een therapeutisch effect te sorteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis, J.H & Finn, S 2006).

TPO is een semigestructureerd model met als doel het zelfinzicht van de cliënt te vergroten en een begin te maken om de narratief van de cliënt en zijn systeem te veranderen. Door middel van een actieve samenwerking, met behulp van alle stappen van het model, wordt geprobeerd positieve veranderingen bij de cliënt teweeg te brengen en de motivatie voor behandeling (opnieuw) te vergroten. Cliënten worden betrokken bij het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen. Maar ook bij het begrijpen van de testresultaten en bij het linken aan hun dagelijkse leven tijdens de terugkoppeling. Door de cliënt actief te betrekken en nieuwe oplossingen te proberen voor hun probleemgedrag, zorgt het ervoor dat de focus voor behandeling en de volgende stappen in hun proces duidelijk zijn en begrepen worden. En ook dat de aangedragen adviezen passen binnen de waarden en cultuur van de cliënt. Het zorgt er als het ware voor de cliënt zich “empowered “ voelt voor de volgende stap in zijn proces.

De eerste studie rondom TPO verscheen in 1992. Sindsdien zijn ettelijke onderzoeken en gevalsstudies verschenen overheen cliëntengroepen (volwassenen, adolescenten, kinderen) en klinische syndromen (depressie, verslaving, trauma, persoonlijkheidsstoornissen). Een meta-analyse toonde aan dat TPO een effectieve interventie is (Poston & Hanson, 2011).

De training vindt plaats op 22 en 29 november en 6 december en wordt verzorgd door de Viersprong Academy. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training en om u in te schrijven kijkt u op de website van de Viersprong Academy.