Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij adolescenten en hun systeem

BCN Capelle a/d IJssel
Barbizonlaan 25
2908 MB Capelle aan den IJssel
Nederland
13 september tot 27 september

TPO-A is een semigestructureerd model met als doel het zelfinzicht van de adolescent en zijn/haar systeem te vergroten en een begin te maken om de narratief van de adolescent en zijn systeem te veranderen. Door middel van een actieve samenwerking met zowel de adolescent als zijn/haar systeem, met behulp van alle stappen van het model, wordt geprobeerd positieve veranderingen bij de adolescent en zijn/haar systeem teweeg te brengen en de motivatie voor behandeling (opnieuw) te vergroten.

Adolescenten en hun systeem worden betrokken bij het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen. Maar ook bij het begrijpen van de testresultaten en bij het linken aan hun dagelijks leven tijdens de resultatenbespreking. Door de adolescent en zijn/haar systeem actief te betrekken en nieuwe oplossingen te proberen voor hun probleemgedrag, zorgt het ervoor dat de focus van de behandeling en de volgende stappen in hun proces duidelijk zijn en begrepen worden. En ook dat de aangedragen adviezen passen binnen de waarden en cultuur van de adolescent en zijn/haar systeem.
Het zorgt er als het ware voor dat de adolescent en zijn/haar systeem zich “empowered” voelen voor de volgende stap in hun proces.

De training vindt plaats op 13, 20 en 27 september en wordt verzorgd door de Viersprong Academy. 

Meer informatie

Voor meer informatie over de training en om u in te schrijven, kijkt u op de website van de Viersprong Academy