Agenda voor 03/2023

 • 22 april
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Daarnaast speelt de nauwe relatie met het – steeds veranderende – recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op denken en doen van de betrokken professionals.

 • 26 april
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Er was een tijd, niet eens zo lang geleden, dat professionals in de GGz de dienst uitmaakten. Vanuit ‘de expert’ positie wisten zij wat het beste was voor de patiënt en stelden zij hun eigen behandelrichtlijnen op. De interventies werden vervolgens zonder commentaar vergoed. De tijden zijn veranderd. Patiënten en familieleden hebben een stem, beroepsverenigingen leggen normen en richtlijnen op… Breed leeft het gevoel van ergernis vanwege deze ‘aantasting’ van de professionele autonomie.

 • 24 juni
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Er is goed nieuws van het diagnostiekfront!

 • 10 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De stand van zaken!

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Daarnaast speelt de nauwe relatie met het – steeds veranderende – recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op denken en doen van de betrokken professionals.

 • 31 maart
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Als uw patiënt lijdt onder dysthyme klachten, problemen met losmaking, een lage zelfwaardering of perfectionisme, overweegt u dan een streng of straffend geweten als (mede)oorzaak? Het geweten kan immers functioneren als een innerlijke criticus die het emotionele evenwicht verstoort en uit balans houdt. Sommige mensen maken steeds opnieuw keuzes die het leven belasten, het is alsof ze zichzelf straffen. Aangeboden oplossingen wijzen ze af, maar waarom eigenlijk? En hoe kunnen we patiënten begrijpen die – ook al is dat nooit in hun voordeel – altijd maar liegen?

 • 9 juni tot 10 juni
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De levensgeschiedenis in tijden van protocollering en haast

 • 9 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De stand van zaken

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht, een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

 • 16 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De innerlijke criticus teveel aan het woord

  Als uw patiënt lijdt onder dysthyme klachten, problemen met losmaking, een lage zelfwaardering of perfectionisme, overweegt u dan een streng of straffend geweten als (mede)oorzaak? Het geweten kan immers functioneren als een innerlijke criticus die het emotionele evenwicht verstoort en uit balans houdt.

 • 22 maart tot 23 maart
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Als een kind te snel ouder wordt

 • 5 oktober
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De therapie mag niet tot verandering leiden

  Het gebeurt en vaker dan ons lief is: een patiënt zoekt hulp bij een therapeut maar saboteert vervolgens het beoogde veranderingsproces. Ondanks zijn of haar vakkennis herkent de behandelaar niet dat het therapieproces wordt ondermijnd. Ondenkbaar zou je zeggen, maar ja…