Agenda voor 02/2020

 • 7 februari
  de Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!

 • 11 februari
  Aristo
  Amsterdam
  Nederland

  Volgens het SCP heeft ongeveer 30% van de cliënten binnen de GGZ een lichte verstandelijke beperking (LVB). De zorgvraag van mensen met een LVB is met 7% gestegen, terwijl het aantal mensen met een LVB slechts met 1% is gestegen. Er is dus een toename van mensen met een LVB en GGZ problematiek. Voor goede, passende zorg is het binnen de GGZ belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling hierop aan te passen. Voor professionals in de LVB-zorg is het juist belangrijk om GGZ problematiek te herkennen en hierop te acteren.

 • 13 februari
  Planetarium
  Amsterdam
  Nederland

  Op 13 februari 2020 wordt het Jaarsymposium Shared Care georganiseerd door Benecke onder voorzitterschap van prof. dr. (Aartjan) Beekman. Deze geaccrediteerde nascholing zal plaatsvinden vanaf 15:30 uur in het Planetarium te Amsterdam.Tijdens het programma zullen onderwerpen als acute psychiatrie, life style psychiatrie, stemmingsstoornissen, trauma/PTSD besproken worden.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over dit symposium en de mogelijkheid tot inschrijven gaat u naar deze website.