Agenda voor 11/2019

 • 15 januari tot 16 januari
  Keizersgrachtkerk
  Amsterdam
  Nederland

  Somatic symptom disorders and major depression are very common causes of long-term patient suffering and excess healthcare in social system costs. Because of complicated personality factors, most of the patients with these conditions are treatment resistant. They fail to respond to traditional treatments and suffer long term disabilities. Many have severe anxiety with dissociation or a high degree of defensiveness that prevents treatment engagement.

 • 9 oktober tot 16 januari
  BCN Capelle a/d IJssel
  Capelle aan den IJssel
  Nederland

  De Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) is een door Lemma, Target en Fonagy ontwikkelde, tijd gelimiteerde vorm van psychodynamische psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van algemeen gehanteerde concepten en interventies uit de psychoanalytische theorie en praktijk.

 • 1 november tot 2 november
  De Zalen van Zeven
  Utrecht
  Nederland

  In deze reeks lezingen rond het thema Herstel en Filosofie kijken diverse sprekers vanuit een filosofische invalshoek naar de betekenis van het begrip ‘herstel’.

 • 7 november tot 9 november
  de Zalen van Zeven
  Utrecht
  Nederland

  Op 7 en 8 november 2019 vindt een extra editie van de workshop Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders plaats. 
  Tijdens deze dagen worden de principes van de GIT-PD bijgebracht en leert u hoe u deze principes aan uw collega's kunt overdragen.
  Er zal gebruik gemaakt worden van theoretische inzichten, instructiefilmpjes en rollenspelen.                         

 • 8 november tot 9 november
  De Nieuwe Liefde
  Amsterdam
  Nederland

  “Ik? Jaloers, afgunstig…? Nooit! Ik snap echt niet waar je het over hebt!” Als jouw patiënt zo’n uitspraak doet, ben je als behandelaar meteen op je hoede. Want als er nou één complex van emoties menselijk, begrijpelijk en invoelbaar is, dan is het dit wel. Jaloezie en afgunst – een klassieke hoofdzonde – delen een duidelijk negatieve connotatie die doorwerkt in de beleving van patiënten en therapeuten. En zondige gevoelens, daar moet je vanaf… Maar is dat wel altijd zo?

 • 15 november tot 16 november
  Van der Valk Hotel Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Het congres Emotieregulatie bij volwassenen en kinderen is een unieke gelegenheid om kennis te maken met een wetenschappelijk gefundeerde emotieregulatietraining. Op dit congres wordt emotieregulatie vanuit verschillende perspectieven belicht.

 • 20 november
  Van der Valk
  Amsterdam
  Nederland

  Dit congres gaat over de complexe relaties van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA): relaties met zichzelf en anderen, naasten, buren, collega’s, hulpverleners. Centraal staat de vraag: Wat is de (inter)persoonlijke dynamiek; wat gaat er mis bij deze patiënten in hun relaties; hoe kunnen we gezonde relaties bevorderen, en wat is de rol van de therapeutische relatie hierbij? De boodschap is: Een effectieve behandeling sluit aan bij het inter-persoonlijk tekort en richt zich naast de therapeutische relatie vooral op werkelijke relaties.

 • 21 november tot 22 november
  Philharmonie
  Haarlem
  Nederland

  Voor de vijfde keer zal dit jaar het Internationaal Congres MBT gehouden worden. De focus van dit congres ligt op het verbreden van kennis rondom mentaliseren bij verschillende klinische stoornissen en op het geven van een overzicht van recente onderzoeken en ontwikkelingen wat betreft MBT. Hierbij zullen internationale experts aanwezig zijn, zoals Anthony Bateman.

  Het programma zal bestaan uit plenaire sessies en "expert at work" sessies (een soort workshops). Ook zal er een posterpresentatie plaatsvinden, waarbij u uw onderzoeksbevindingen en -ideeën kunt presenteren. 

 • 22 november tot 6 december
  BCN Amsterdam Arena
  Amsterdam
  Nederland

  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

  Psychodiagnostiek wordt meestal geassocieerd met het verstrekken van informatie, met het onderzoeken, identificeren en classificeren van probleemgebieden. Psychodiagnostiek kan echter ook worden toegepast met als doel een therapeutisch effect te sorteren, waarbij de testsituatie zelf de voornaamste hefboom is naar positieve verandering voor de cliënt en zijn systeem (Kamphuis, J.H & Finn, S 2006).

 • 26 november
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De bevolking vergrijst! Daar kijkt niemand meer van op. Dat bij die vergrijzing het belang van de herkenning en de behandeling van specifieke psychische stoornissen bij ouderen toeneemt, verbaast ook niemand. Het is dan ook geen gelukkig toeval – zacht gezegd – dat de kwaliteit van de zorg voor ouderen met een psychische stoornis de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Toegenomen kennis over de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten van veroudering, in relatie tot het geestelijk functioneren en welbevinden, heeft dit mogelijk gemaakt.