Agenda voor 09/2019

 • 15 januari tot 16 januari
  Keizersgrachtkerk
  Amsterdam
  Nederland

  Somatic symptom disorders and major depression are very common causes of long-term patient suffering and excess healthcare in social system costs. Because of complicated personality factors, most of the patients with these conditions are treatment resistant. They fail to respond to traditional treatments and suffer long term disabilities. Many have severe anxiety with dissociation or a high degree of defensiveness that prevents treatment engagement.

 • 5 september tot 12 oktober
  BCN Capelle a/d IJssel
  Capelle aan den IJssel
  Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

 • 5 september
  Pathé Utrecht Leidsche Rijn
  Utrecht
  Nederland

  Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De vroege ontwikkelingsstoornissen zijn op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

 • 13 september tot 27 september
  BCN Capelle a/d IJssel
  Capelle aan den IJssel
  Nederland

  TPO-A is een semigestructureerd model met als doel het zelfinzicht van de adolescent en zijn/haar systeem te vergroten en een begin te maken om de narratief van de adolescent en zijn systeem te veranderen. Door middel van een actieve samenwerking met zowel de adolescent als zijn/haar systeem, met behulp van alle stappen van het model, wordt geprobeerd positieve veranderingen bij de adolescent en zijn/haar systeem teweeg te brengen en de motivatie voor behandeling (opnieuw) te vergroten.

 • 13 september
  Trimbos-instituut
  Utrecht
  Nederland

  Jaarlijks organiseren wij een booster, de bedoeling hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s uit andere instellingen, om zo van elkaar te kunnen leren. Iedereen die ooit de GIT-PD basistraining heeft gevolgd of binnen de instelling betrokken is bij een GIT-PD programma wordt daarop uitgenodigd.

  Dit jaar is het thema: Van Kader naar Programma.

  We gaan in op een vraag die vaak terugkomt, namelijk hoe een concreet GIT-PD programma opzetten en hoe binnen zo’n programma groepsmodules geven. De booster is opgedeeld in twee delen:

 • 17 september tot 18 september
  Buitensociëteit Zwolle
  Zwolle
  Nederland

  In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 

 • 20 september tot 21 september
  nnb
  -
  Nederland

  Setting the stage

  Schematherapie is groeiend in populariteit en het thema ‘setting the stage’ gaat over het creëren van de juiste voorwaarden om schematherapie te laten floreren. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

 • 20 september tot 21 september
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

  Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

 • 24 september
  Aristo Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Het is moeilijk om een goede hulpverlenersrelatie op te bouwen met kwetsbare mensen met een LVB. Reguliere communicatie en interventies blijken vaak niet te werken waardoor cliënten u steeds lijken te ontglippen. Het gebrek aan specifieke kennis en praktische handvatten kan leiden tot nog meer en duurdere zorg. 

 • 25 september
  Meeting Centre Aristo
  Utrecht
  Nederland

  Masterclass Wet Verplichte GGZ

  De huidige Wet Bopz wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) voor de psychiatrie. Binnen de Wvggz zijn de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ geregeld.