Agenda voor 05/2019

 • 15 januari tot 16 januari
  Keizersgrachtkerk
  Amsterdam
  Nederland

  Somatic symptom disorders and major depression are very common causes of long-term patient suffering and excess healthcare in social system costs. Because of complicated personality factors, most of the patients with these conditions are treatment resistant. They fail to respond to traditional treatments and suffer long term disabilities. Many have severe anxiety with dissociation or a high degree of defensiveness that prevents treatment engagement.

 • 9 mei
  Jaarbeurs
  Utrecht
  Nederland

  Co-morbiditeit

 • 9 mei tot 10 mei
  Trimbos-instituut
  Utrecht
  Nederland

  Persoonlijkheidsstoornissen en Werk

  Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben problemen op het gebied van zowel relaties als opleiding/werk. Het einddoel van elke behandeling is dat zij weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Hiervoor zijn naast een veilig sociaal netwerk ook werk en andere zinvolle bezigheden essentieel. Door deze participatie wordt het herstel en de veerkracht vergroot, mede door het gevoel erbij te horen. Ook het aspect financiële middelen hebben is van belang. 

 • 11 mei
  Seats2Meet
  Utrecht
  Nederland

  De Triade cluster C - een samenwerking van cliënten, naasten en professionals - heeft als doel de bekendheid van cluster C persoonlijkheidsstoornissen te vergroten. Daarnaast ijveren we er voor dat meer mensen met een cluster C persoonlijkheidsstoornis een goede behandeling krijgen. Een van de manieren waarop we onze doelen willen bereiken is door op 11 mei 2019 een publieksdag te organiseren. De publieksdag cluster C is bedoeld voor mensen die een cluster C persoonlijkheidsstoornis hebben of vermoeden te hebben en hun naastbetrokkenen.

 • 12 mei tot 17 mei
  Harpa Conference Centre
  Reykjavík
  IJsland

  Optimale zorg bij complexe psychische problemen

 • 15 mei tot 16 mei
  De Observant
  Amersfoort
  Nederland

  Continuiteit van zorg in justitieel kader en forensisch vakmanschap

  Het forensisch veld is in voortdurend in beweging. Er zijn veel initiatieven om de kwaliteit en continuïteit van de forensische zorg te verbeteren. Het Leids Congres Bureau organiseert voor de 13e maal een landelijk congres voor het forensisch veld over actuele ontwikkelingen in onderzoek en praktijk, waarbij we dit jaar kijken naar forensisch vakmanschap en continuïteit.

 • 16 mei tot 17 mei
  NBC
  Nieuwegein
  Nederland

  Tussen 20 tot 50 procent van de patiënten die behandeld worden in de ggz heeft een IQ van 85 of minder. Omdat hun zwakbegaafdheid niet altijd wordt herkend, belanden zij vaak tussen wal en schip of duurt hun behandeling langer dan nodig. Terwijl zorgverleners met kleine aanpassingen deze doelgroep veel beter en effectiever kunnen behandelen.

 • 17 mei tot 8 juni
  BCN Capelle a/d IJssel
  Capelle aan den IJssel
  Nederland

  Wilt u leren hoe u de adolescent en zijn/haar systeem weer meer “empowered”  kunt laten voelen voor de volgende stap in hun proces? Dan is dit voor u de juiste training.

 • 17 mei tot 18 mei
  Zaalverhuur 7
  Utrecht
  Nederland

  In deze reeks lezingen rond het thema Herstel en Filosofie kijken diverse sprekers vanuit een filosofische invalshoek naar de betekenis van het begrip ‘herstel’.

 • 23 mei tot 24 mei
  Kenniscentrum Phrenos
  Utrecht
  Nederland

  Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose. De uitkomst kan zijn: geen risico, Ultra Hoog Risico (UHR) of psychose. Bij een UHR-profiel is vroegtijdig cognitieve gedragstherapie bieden effectief en kostenbesparend in het voorkomen van een psychose. Bij constatering van psychose wordt snel doorverwezen naar specialistische behandeling om de duur van onbehandelde psychose zo kort mogelijk te houden.