Agenda voor 02/2019

 • 15 januari tot 16 januari
  Keizersgrachtkerk
  Amsterdam
  Nederland

  Somatic symptom disorders and major depression are very common causes of long-term patient suffering and excess healthcare in social system costs. Because of complicated personality factors, most of the patients with these conditions are treatment resistant. They fail to respond to traditional treatments and suffer long term disabilities. Many have severe anxiety with dissociation or a high degree of defensiveness that prevents treatment engagement.

 • 27 januari tot 1 februari
  Kulturhaus
  Selva di Val Gardena
  Italië

  Tussen klinische intuïtie en wetenschappelijke evidentie

  De behandeling van mensen met een psychische stoornis is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van het medisch specialisme psychiatrie en de psychologie. Toch komen in beide vakgebieden alle relevante inzichten uit de observaties van patiënten en wetenschappelijk onderzoek pas echt tot bloei in de handen van artsen, psychologen en psychotherapeuten met de juiste ‘klinische intuïtie’. Pas dan is er sprake van ‘personalized care’ waarbij een patiënt zich begrepen èn geholpen voelt.

 • 1 februari
  The Colour Kitchen
  Utrecht
  Nederland

  Dit congres is de eerste publieke activiteit van het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie sinds de start van het kennisconsortium in april 2018. Het congres wil mensen inspireren, enthousiasmeren en handvatten geven om tot actie over te gaan.

  Stigmatisering van mensen met een psychische aandoening belemmert hun herstel. Het congres geeft een overzicht van de actuele stand van zaken rond destigmatisering en sociale inclusie in Nederland, vanuit het wetenschappelijk perspectief, ervaringsperspectief en het praktijkperspectief.

 • 8 februari
  Van der Valk Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, kan de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen veranderen. Drie toonaangevende sprekers vertellen in de ochtend over wat de invloed is op de lange termijn van trauma’s in de jeugdjaren als affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik of verlating.

  Na de lunch is er keuze uit verschillende aansprekende workshops die één ding gemeen hebben: de stof is concreet en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

  Na dit congres weet u:

 • 8 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

 • 12 februari
  Aristo Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Gehechtheid van wieg tot graf

  De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Relaties vormen de kern van het menselijk bestaan en de manier waarop we onze relaties aangaan en onderhouden is nauw verweven met onze eigen gehechtheidspatronen. De basis voor deze patronen wordt in de jeugd gelegd, maar gedurende het leven kunnen patronen wijzigen. Onder invloed van ervaringen binnen en buiten het gezin worden patronen verstevigd of verzwakt.
   

 • 14 februari
  Regardz Planetarium
  Amsterdam
  Nederland

  Autonomie: doorslaand succes of doorgeslagen paradigma? 

  Autonomie, onder meer in de terminologie van eigen regie, zelfregulering, patiënt aan het roer, zelfmanagement en ‘shared decision making’, is het huidige paradigma in de zorg. Hoog tijd om ons te verdiepen in de reikwijdte ervan. Niets is immers een panacee!

 • 15 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Acute zorg anno 2019

  De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!