Agenda voor 12/2018

 • 6 december
  De School
  Amsterdam
  Nederland

  Zoden aan de dijk

  Tijdens dit festival laten we net als in de twee voorgaande jaren zien welke effecten het heeft als de zorg binnen een regio goed afgestemd is. Wat zet echt zoden aan de dijk? Daar geven we dit jaar samen een antwoord op. Het symposium Helden van de wijk geeft personen, projecten, ideeën, en ontwikkelingen een podium die werkelijk zoden aan de dijk zetten en als leermodel, inspiratiebron, motivatie en stimulans voor de deelnemers van het festival kunnen dienen.

 • 7 december
  De Nieuwe Liefde
  Amsterdam
  Nederland

  Op zoek naar een gemeenschappelijke klinische taal

 • 7 december
  BCN Amsterdam Arena
  Amsterdam
  Nederland

  Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken.

 • 7 december
  De Kargadoor
  Utrecht
  Nederland

  Indicatiestelling bij persoonlijkheidsstoornissen

  Wie heeft wat nodig? Wie moet specialistische behandeling krijgen en voor wie bieden generalistische behandelingen een prima alternatief? Profiteren andere cliënten van DGT dan van MBT? En wie heeft vooral baat bij Schematherapie, TFP, VERS of GIT-PD? Wie moet opgenomen worden? Wie kortdurend en wie langdurig en intensief behandeld?

 • 11 december
  Reehorst
  Ede
  Nederland

  Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf.

 • 11 december
  Pathé Utrecht Leidsche Rijn
  Utrecht
  Nederland

  Cluster A Persoonlijkheidsstoornissen op de kaart!

 • 12 december
  Muziekgebouw aan 't IJ
  Amsterdam
  Nederland

  Persoonsgerichte zorg met e-health

  De gezondheidszorg toekomstbestendig maken is een belangrijke uitdaging voor de 21e eeuw. De populatie van Nederland verouderd, het aantal chronische patiënten neemt toe, kosten stijgen en de druk op de zorg wordt steeds groter. In de zoektocht naar duurzame oplossingen is er sinds medio 2016 met subsidie van ZonMW, samen met niet – universitaire partners, gewerkt  aan een breed scala van concrete e- Health projecten. Dit heeft geleid tot  waardevolle producten,  ervaringen en inzichten die programma e-Health graag met u deelt. 

 • 12 december
  Stadscafé de Observant
  Amersfoort
  Nederland

  Bij ouder worden verandert er veel. Soms gaat dit gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening.
  Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

 • 13 december
  Pakhuis de Zwijger
  Amsterdam
  Nederland

  Nieuwe wegen in de verslavingszorg

  De hedendaagse verslavingszorg vraagt om brede kennis en dito vaardigheden. Hoe blijft u op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en behandelmogelijkheden, die bijzonder relevant kunnen zijn voor uw patiënt met verslavingsproblematiek?

  Het einde van het jaar evenals het begin van het nieuwe, lenen zich uitstekend voor het opmaken van de balans. De balans met nieuwe relevante kennis wel te verstaan.

 • 14 december
  Bar Beton
  Utrecht
  Nederland

  Werk speelt een belangrijke rol bij psychische gezondheid. Werk kan psychische klachten verergeren of veroorzaken. Tegelijk kan werk bijdragen aan herstel. En werk dat bij iemand past, bevordert de gezondheid. Om die reden is het werk een belangrijke context om mee te nemen in de behandeling en begeleiding van mensen met psychische kwetsbaarheid. Deze vrijdagmiddagbijeenkomst wordt georganiseerd om de dialoog te voeren over de samenwerking als het gaat om werk en psychische klachten.