Agenda voor 11/2018

 • 7 november tot 10 november
  NH Koningshof
  Veldhoven
  Nederland

  Mens sana in corpore sano - alles over psyche en soma

  Lichaam en geest - soma en psyche - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten het, maar houden we hier ook altijd rekening mee in ons therapeutisch handelen? Wanneer is het zinvol om lichamelijke klachten te betrekken in de behandeling als psychische klachten op de voorgrond staan? En wanneer is aandacht voor de psyche belangrijk wanneer juist lichamelijke klachten op de voorgrond staan?

  Van 1 februari tot 1 mei kunnen abstracts ingediend worden. 

 • 8 november tot 9 november
  Bilderberg Résidence Groot Heideborgh
  Garderen
  Nederland

  De psychiatrie kan niet zonder de psychotherapie. Juist bij complexe problemen zoals die in de psychiatrie veel voorkomen, zijn psychotherapeutische vaardigheden essentieel. Toch zijn er ontwikkelingen in de GGZ die een heel andere kant op gaan.

 • 10 november tot 11 november
  Seats2Meet
  Utrecht
  Nederland

  Levenskunst

  Met dit thema wordt bedoeld dat iemand met een kwetsbaarheid een manier moet zien te vinden om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, moet leren hoeveel ballen in de
  lucht gehouden kunnen worden, en af en toe in staat kunnen zijn een bal aan iemand over te geven.

  De publieksdag is bedoeld voor mensen met borderlineproblematiek of zij die zich hierin herkennen, familie en naastbetrokkenen van mensen met borderline, hulp- en dienstverleners, schooldecanen en alle andere geïnteresseerden.

 • 13 november tot 14 november
  Jaarbeurs Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Sociale inclusie in stad en wijk

  In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. 
  Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven. 

 • 20 november
  Van der Valk Amsterdam-Amstel
  Amsterdam
  Nederland

  Dit congres gaat over de complexe relaties van mensen met een psychiatrische aandoeningen (EPA): relaties met zichzelf en anderen, naasten, buren, collega’s, hulpverleners.

  Centraal staat de vraag: Wat is de (inter)persoonlijke dynamiek; wat gaat er mis bij deze patiënten in hun relaties; hoe kunnen we gezonde relaties bevorderen, en wat is de rol van de therapeutische relatie hierbij.

  De boodschap

  Een effectieve behandeling sluit aan bij het inter-persoonlijk tekort en richt zich naast de therapeutische relatie vooral op werkelijke relaties.

 • 22 november tot 23 november
  Regardz, De Nieuwe Buitensociëteit
  Zwolle
  Nederland

  Participatie is een mensenrecht, participatie is therapie

  Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Het is een krachtig document dat inspiratie geeft, maar ook vragen opwekt over hoe de psychiatrie zich over de volgende jaren kan ontwikkelen.
  Het Psychosecongres 2018 kiest het verdrag als thema. We nodigen jullie uit om het verdrag te leren kennen en met elkaar te verkennen welke uitdagingen en mogelijkheden het VN-verdrag voor het veld biedt.

 • 23 november tot 24 november
  CineMec
  Utrecht
  Nederland

  Gehechtheid, herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting 

  Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang voor de ontwikkeling van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en van het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

 • 27 november
  Philharmonie Haarlem
  Haarlem
  Nederland

  Update van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

  De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen zal de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

 • 29 november tot 30 november
  De Fabrique
  Utrecht
  Nederland

  ...de Basis smaakt naar meer!

  De Basis GGZ bestaat vijf jaar. Een essentieel zorgaanbod met een eigen vorm van behandelen, een intensieve samenwerking tussen cliënt en behandelaren en met veel aandacht voor vernieuwing. Professionals kijken verder dan de behandelkamer en de psychologie, waarbij positieve, duurzame gezondheid centraal staat. Verschillende smaken die het waard zijn om te proeven. 

  Meer informatie

  Voor het programma en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie. 

 • 30 november tot 1 december
  Singer Laren
  Laren
  Nederland

  Wat we over het hoofd zien omdat het zo dichtbij is