Agenda voor 10/2018

 • 5 oktober
  Unieplaza
  Culemborg
  Nederland

  Integraal werken en innovatief aanpakken

  Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd. Hoe ziet de toekomst van de jeugdzorg er uit. Gaat het echt zo slecht als de media ons doen geloven? Of valt het allemaal wel mee, aangezien uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten tevreden zijn? De verander opgave van de jeugdzorg lijkt hoe dan ook nog onverminderd groot.

 • 5 oktober
  BCN
  Capelle aan den IJssel
  Nederland

  Vaak wordt over patiënten met persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof ze moeilijk of zelfs helemaal niet te behandelen zijn. De heftigheid van de problematiek kan overweldigend zijn, zowel voor patiënten als therapeuten. En soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van lijden ten grondslag liggen, bijzonder hardnekkig en zeker niet minder (zelf)destructief.

 • 7 oktober tot 12 oktober
  Sercotel Málaga
  Málaga
  Spanje

  Wijsgerige reflectie en doelgericht handelen

  Stemmings- en angststoornissen, verslaving, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen… Met dank aan spannend neurobiologisch onderzoek, farmacologie, genetica en neuro-imaging weten we er heel veel van. Toch zijn hier lang niet alle beloften waargemaakt. En hoewel er ook in grote lijnen overeenstemming is over nosologie en classificatie blijven belangrijke vragen liggen.

 • 9 oktober
  -
  -
  Nederland

  Op dinsdag 9 oktober 2018 zal voor de 15e keer het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen plaatsvinden. Ook dit jubileumjaar wordt u slechts in één dag geïnformeerd over de recente ontwikkelingen op het gebied van bipolaire stoornissen.

 • 14 oktober tot 19 oktober
  Hotel Torarica
  Paramaribo
  Suriname

  Welke stoornis gaat vaak samen met ADHD? Verandert een ziektebeeld bij de overgang van kind naar een meer volwassen leeftijd? En hoe behandel je een stemmingsstoornis, die samengaat met autisme? Ofwel, comorbiditeit is meer regel dan uitzondering en dus is het de hoogste tijd voor een nadere beschouwing!

 • 18 oktober tot 19 oktober
  De Doelen
  Rotterdam
  Nederland

  Zero strategies: from dream to reality