Agenda voor 10/2018

 • 2 oktober
  Dimence - De Steerne
  Deventer
  Nederland

  Op dinsdag 2 oktober 2018 vieren we het 20 jarig bestaan van VERS in Nederland.
   

  VERS staat voor: Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis en is ontwikkeld voor cliënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

  Inmiddels wordt het programma ook breder toegepast, zowel transdiagnostisch als voor diverse doelgroepen (bijv. verslavings- en forensische zorg, FACT, bipolaire problematiek, ouderen).

 • 4 oktober
  De Nieuwe Liefde
  Amsterdam
  Nederland

  De psychotherapie kent meer dan 450 stromingen. Ze verschillen in mensopvatting, behandelstrategie en behandeltechniek. Wel gaan ze allemaal uit van de premisse dat hun aanpak een heel specifieke is. Echter, in de weerbarstige klinische praktijk moeten behandelaars kunnen terugvallen op algemeen werkzame therapeutische principes. Maar wat zijn de gemeenschappelijke en/of bepalende elementen van al die stromingen? Wat is breed toepasbaar bij de behandeling van complexe pathologie? Wat is de essentie van psychotherapie?

 • 5 oktober
  Unieplaza
  Culemborg
  Nederland

  Integraal werken en innovatief aanpakken

  Het 2e Jaarcongres Jeugdzorg gaat in op wat de transitie jeugdzorg heeft opgeleverd. Hoe ziet de toekomst van de jeugdzorg er uit. Gaat het echt zo slecht als de media ons doen geloven? Of valt het allemaal wel mee, aangezien uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten tevreden zijn? De verander opgave van de jeugdzorg lijkt hoe dan ook nog onverminderd groot.

 • 5 oktober
  BCN
  Capelle aan den IJssel
  Nederland

  Vaak wordt over patiënten met persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof ze moeilijk of zelfs helemaal niet te behandelen zijn. De heftigheid van de problematiek kan overweldigend zijn, zowel voor patiënten als therapeuten. En soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van lijden ten grondslag liggen, bijzonder hardnekkig en zeker niet minder (zelf)destructief.

 • 7 oktober tot 12 oktober
  Sercotel Málaga
  Málaga
  Spanje

  Wijsgerige reflectie en doelgericht handelen

  Stemmings- en angststoornissen, verslaving, schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen… Met dank aan spannend neurobiologisch onderzoek, farmacologie, genetica en neuro-imaging weten we er heel veel van. Toch zijn hier lang niet alle beloften waargemaakt. En hoewel er ook in grote lijnen overeenstemming is over nosologie en classificatie blijven belangrijke vragen liggen.

 • 9 oktober
  Mariënhof
  Amersfoort
  Nederland

  Op dinsdag 9 oktober 2018 zal voor de 15e keer het Najaarssymposium Bipolaire Stoornissen plaatsvinden. Ook dit jubileumjaar wordt u slechts in één dag geïnformeerd over de recente ontwikkelingen op het gebied van bipolaire stoornissen.

 • 10 oktober
  Hotel Golden Tulip Keyser
  Breda
  Nederland

  In deze training wordt, aan de hand van een korte presentatie en de meest recente literatuur, aandacht besteed aan het herkennen en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast staat de dag staat in het teken van praktische oefeningen. Deelnemers kunnen vooraf hun vragen of casussen inbrengen, aan de hand waarvan de oefeningen zullen worden ingericht.

  Topics die worden behandeld:

 • 12 oktober
  The Colour Kitchen
  Utrecht
  Nederland

  In de afgelopen jaren wordt er in toenemende mate aandacht besteed aan suïcidepreventie, zowel binnen GGZ-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt toenemend samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend.

 • 14 oktober tot 19 oktober
  Hotel Torarica
  Paramaribo
  Suriname

  Welke stoornis gaat vaak samen met ADHD? Verandert een ziektebeeld bij de overgang van kind naar een meer volwassen leeftijd? En hoe behandel je een stemmingsstoornis, die samengaat met autisme? Ofwel, comorbiditeit is meer regel dan uitzondering en dus is het de hoogste tijd voor een nadere beschouwing!

 • 18 oktober tot 19 oktober
  De Doelen
  Rotterdam
  Nederland

  Zero strategies: from dream to reality