Agenda voor 09/2018

 • 6 september
  CineMec
  Utrecht
  Nederland

  De klinische stand van zaken in vogelvlucht

  Voortdurend is op elk terrein van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland een enorme hoeveelheid nieuwe informatie beschikbaar. De vroege ontwikkelingsstoornissen zijn op die regel geen uitzondering, zacht gezegd!

 • 10 september
  Diverse locaties
  -
  Nederland

  Suïcide voorkom je samen!

  Tijdens de Wereld Suicide Preventie Dag op 10 september worden op diverse locaties in het land lezingen en bijeenkomsten georganiseerd om dit thema onder de aandacht te brengen. 

  Zo wordt door GGz Friesland een congres georganiseerd met de laatste informatie over suïcidepreventie, je kunt je eigen ervaringen delen en er worden gatekeepers getraind. 

 • 12 september
  Hotel Golden Tulip Keyser
  Breda
  Nederland

  Wat zijn persoonlijkheidsstoornissen en hoe kunt u ze herkennen? Welke behandelingen werken en hoe kunt u het best een contact aangaan met iemand met een persoonlijkheidsstoornis? In deze training gaat u samen met onze specialist aan de slag met uw vragen. U krijgt praktische tips en handvatten voor zowel de herkenning als begeleiding van persoonlijkheidsstoornissen.

 • 13 september
  Trimbos-instituut
  Utrecht
  Nederland

  Jaarlijks organiseren wij een booster, de bedoeling hiervan is het uitwisselen van kennis en ervaringen met collega’s uit andere instellingen, om zo van elkaar te kunnen leren.

  Deze booster zal ten eerste in het teken staan van de audit:

  • Wat houdt deze audit in?
  • Wat zijn de ervaringen van de deelnemers tot nu toe?
  • Wat kan het opleveren?

  Daarnaast zullen we met elkaar de praktische kant van de GIT-PD bespreken:

 • 16 september tot 21 september
  -
  Montaione
  Italië

  Steeds meer wordt de noodzaak benadrukt van een dimensionele benadering in de diagnostiek van persoonlijkheidspathologie. Mensen kunnen een combinatie van een groot aantal meer of minder sterke persoonlijkheidskenmerken vertonen, waarbij sprake is van een vloeiende grens tussen normaliteit en pathologie. Essentieel aan dimensionele modellen is dat ze verschillende kenmerken van de persoonlijkheid combineren tot een profiel. De betekenis van dit profiel wordt met behulp van een theoretisch kader van betekenis voorzien.

 • 18 september
  Buitensociëteit Zwolle
  Zwolle
  Nederland

  In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Er zijn ongeveer 2,2 miljoen Nederlanders met zwakbegaafdheid (IQ tussen de 70 en 85). Wanneer er ernstige problemen zijn met sociale redzaamheid worden zij soms licht verstandelijk beperkt genoemd. 

 • 19 september
  Hotel Golden Tulip Keyzer
  Breda
  Nederland

  Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken.

 • 20 september
  Domkerk
  Utrecht
  Nederland

  F-ACT Harvest, oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers

  Resilience+ organiseert in 2018 de zestiende editie van het landelijke F-ACT-congres in de binnenstad van Utrecht. Dit doen ze in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, Altrecht, Lister, Kwintes, Jellinek, Zilveren Kruis Achmea en diverse andere nog te benaderen lokale en landelijke partners.

  Er wordt nog druk gewerkt aan het programma, voor meer informatie en inschrijven, kijk dan op de website van de organisatie. 

 • 21 september
  Bildung.city
  Amsterdam-Duivendrecht
  Nederland

  Zorg op maat leveren waar en wanneer het de patiënt het beste uitkomt

  Patiënten nemen steeds meer zelf de regie over hun eigen zorgvraag. Zij hebben daarbij vragen die de zorg soms vreemd overkomen. Bijvoorbeeld als het gaat om het leveren van  laagdrempelige zorgproducten: “Kan dat niet op een tijdstip moment dat het mij het beste uitkomt?”

 • 23 september tot 28 september
  Montaione
  Montaione
  Italië

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken en soms ronduit beproefd. Tijdens dit intensieve 6-daagse programma gaan de deelnemers onder begeleiding van Moniek Thunnissen en Anton Hafkenscheid, vanuit de meest actuele en relevante invalshoeken uitgebreid aan de slag met dit belangrijke thema.