Agenda voor 07/2018

  • 5 juli
    Congrescentrum Inn Style
    Maarssen
    Nederland

    Groepspsychotherapie is niet weg te denken uit de geestelijke gezondheidszorg. Het is in principe het terrein van gespecialiseerde therapeuten. Daarnaast geeft menig GGz-professional gerichte therapie in groepsverband, soms jarenlang. ‘Doet’ u ook regelmatig een groep? Zo ja, dan rijst de vraag: bent u anno 2018 voldoende op de hoogte om alle mogelijkheden te benutten die groepstherapie biedt? En bent u in staat het proces altijd voldoende naar uw hand te zetten? Weet u voldoende adequaat om te gaan met conflicten tijdens het therapeutisch proces?