Agenda voor 06/2018

 • 1 juni
  Van der Valk hotel Enschede
  Enschede
  Nederland

  The Center for e-health and wellbeing research van Universiteit Twente organiseert in samenwerking met UMC Groningen een nieuwe editie in de succesvolle 'supporting health by technology' serie. 

 • 1 juni
  NBC Congrescentrum
  Nieuwegein
  Nederland

  Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

  De ouderenzorg is sterk in ontwikkeling. Zeker ook als het gaat om ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Heel lang werd ten onrechte aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek met het stijgen der jaren wel zou uitdoven. Bovendien was bij de groep van 65-plussers met vaak hoogcomplexe problematiek tot voor kort sprake van onderdiagnostiek, met onderbehandeling als logisch gevolg. Maar tijden veranderen en klinische inzichten c.q. therapeutische mogelijkheden nemen toe.

 • 3 juni tot 7 juni
  -
  Valencia
  Spanje

  In deze tiende buitenlandreis zijn het vertrekpunt de patiënten met problemen met zichzelf (identiteitsproblemen) en met anderen (relatie- en hechtingsproblemen). Daarom zijn drie invalshoeken gekozen:

  – de individuele patiënt: met diens specifieke kenmerken
  – de therapeut: met diens innerlijke roerselen in de therapeutische relatie
  – de dagelijkse omgeving: betekenisvolle relaties en bezigheden

  Alle sprekers adresseren deze thema’s waarbij ieder zijn specifieke focus heeft.

 • 5 juni
  Spant! Congrescentrum
  Bussum
  Nederland

  Invloed van groei en ontwikkeling op pubergedrag

  De puberteit is een dynamische periode vol met uitdagingen en kansen. Tijdens deze roerige en veelbewogen periode,hebben pubers te maken met groei en ontwikkeling op allerlei gebieden, waaronder; lichamelijk , sociaal-emotioneel en cognitief. Er verandert veel. Pubers groeien uit van een afhankelijk kind tot een zelfstandige volwassene.

 • 7 juni tot 9 juni
  Beurs van Berlage
  Amsterdam
  Nederland

  Psychotherapy, stronger through diversity

  The NVP is very proud to welcome psychotherapists from all over the world to our country. The NVP has invited scholars and experts from a variety of theoretical perspectives to cooperate in the Scientific Committee to develop a program that will be both scientifically and clinically interesting, sharing their perspectives on theory, development and research on psychotherapy.

  Meer informatie

  Voor meer informatie en inschrijven kunt u kijken op de website van de organisatie. 

 • 14 juni tot 15 juni
  Zaalverhuur 7
  Utrecht
  Nederland

  Op 14 en 15 juni 2018 vindt de vierde editie van de workshop Geïntegreerde RichtlijnBehandeling plaats. 
  Tijdens deze dagen worden de principes van de GRB bijgebracht en leert u hoe u deze principes aan uw collega's kunt overdragen. Er zal gebruik gemaakt worden van theoretische inzichten, instructiefilmpjes en rollenspelen. 

 • 15 juni
  Gebouw NEST
  Amstelveen
  Nederland

  Vroegkinderlijke traumatisering, psychiatrische stoornissen en suïcidaal gedrag bij adolescenten en volwassenen: wat te doen? 

 • 21 juni
  VU Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Somatisch-psychiatrische comorbiditeit anno 2018

  Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis speelt een steeds prominentere rol in het psychiatrische zorgaanbod. Voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen – zij hebben gemiddeld een meer dan 20 jaar kortere levensduur! – is specialistische ziekenhuiszorg veelal onontbeerlijk. In dit licht is ketenzorg tussen GGz en de ziekenhuispsychiatrie van groot belang om deze patiënten met complexe somatische en psychiatrische problemen adequaat te behandelen.

 • 26 juni
  Cultuur- en congrescentrum Antropia
  Driebergen-Rijsenburg
  Nederland

  Preventie en herstelbevordering in een weerbarstige praktijk

 • 29 juni
  Marienhof
  Amersfoort
  Nederland

  20 jaar GZ-psycholoog

  Onder leiding van dagvoorzitter Jan Derksen bieden we u een afwisselend programma, waar we nieuwe ideeën, invalshoeken en inspiratie bieden die u direct kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. In de ochtend staan we onder andere stil bij het beroep van GZ-psycholoog en de uitdagingen ervan. We kijken hoe u gemotiveerd blijft in het vak, maar kijken ook heel praktisch naar het oordeel- en beslisproces in de klinische behandelpraktijk.