Agenda voor 02/2018

 • 28 januari tot 2 februari
  Kulturhaus
  Selva di Val Gardena
  Italië

  Elke dag zien we patiënten met vaak zeer complexe psychische problematiek. In aanvulling op onze klinische ervaring raadplegen we daarom richtlijnen om zo goed mogelijk op basis van wetenschappelijke evidentie te (be)handelen. Helaas helpen die richtlijnen ons regelmatig niet veel verder. Daarbij hebben we ook te maken met een groot aantal ‘zorgstandaarden’ en ‘generieke modules’, opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt, over een scala van (trans)diagnostische thema’s.

 • 9 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De stand van zaken

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht, een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.

 • 15 februari tot 16 februari
  Planetarium
  Amsterdam-Zuidoost
  Nederland

  12 maanden psychiatrie in vogelvlucht

 • 15 februari tot 16 februari
  NBC Congrescentrum
  Nieuwegein
  Nederland

  Bij het congres komen professionals werkzaam in de (jeugd) hulpverlening samen en worden op de hoogte gebracht van inzichten en methodieken rondom het thema hechting. 
  Aanleiding is o.a. de vertaling van het werk van Dan Hughes grondlegger van de Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP). Iedere deelnemer ontvangt tevens dit Werkboek Hechtingsgerichte Gezinstherapie.

 • 16 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De innerlijke criticus teveel aan het woord

  Als uw patiënt lijdt onder dysthyme klachten, problemen met losmaking, een lage zelfwaardering of perfectionisme, overweegt u dan een streng of straffend geweten als (mede)oorzaak? Het geweten kan immers functioneren als een innerlijke criticus die het emotionele evenwicht verstoort en uit balans houdt.