Agenda voor 01/2018

 • 19 januari tot 20 januari
  The Colour Kitchen
  Utrecht
  Nederland

  Peer-Supported Open Dialogue

  Het werkelijk horen van de klant opent de weg naar herstel en naar een betekenisvolle inzet van de zorg. Peer-supported Open Dialogue (POD) blijkt hiervoor een geschikte manier van werken.
  Na een jaar leren over POD en de eerste toepassing in de praktijk willen we graag onze ervaringen delen. Eenmaal vertrouwd met de principes van POD kun je niet meer anders werken: de dialoog staat altijd voorop.
  Hoe is het mogelijk dat POD met weinig kunstgrepen dit voor elkaar krijgt? “It is simple but not easy.”

 • 25 januari
  De Werelt
  Lunteren
  Nederland

  Een emotieregulatietraining is één van die belangrijk transdiagnostische programma’s die u als zorgprofessional vroeg of laat nodig zal hebben. Problemen met emotieregulatie liggen aan de basis van heel veel verschillende psychologische problemen en zijn aantoonbaar geassocieerd met een verhoogd risico op verschillende vormen van psychopathologie. Goede emotieregulatievaardigheden werken dan weer beschermend.

 • 25 januari tot 26 januari
  Trimbos-instituut
  Utrecht
  Nederland

  Kennismiddag cluster C PS

  Na het succes van het symposium rond Cluster C persoonlijkheidsstoornissen in 2016 organiseert het podium Cluster C op 25 januari 2018 een kennismiddag.

  Deze middag staat in het teken van de volgende vier thema’s:

 • 28 januari tot 2 februari
  Kulturhaus
  Selva di Val Gardena
  Italië

  Elke dag zien we patiënten met vaak zeer complexe psychische problematiek. In aanvulling op onze klinische ervaring raadplegen we daarom richtlijnen om zo goed mogelijk op basis van wetenschappelijke evidentie te (be)handelen. Helaas helpen die richtlijnen ons regelmatig niet veel verder. Daarbij hebben we ook te maken met een groot aantal ‘zorgstandaarden’ en ‘generieke modules’, opgesteld vanuit het perspectief van de patiënt, over een scala van (trans)diagnostische thema’s.

 • 30 januari tot 31 januari
  Castellum de Hoge Woerd
  Utrecht
  Nederland

  Kinderen en adolescenten in de verdrukking