Agenda voor 12/2017

 • 1 december
  De Werelt
  Lunteren
  Nederland

  Dit congres gaat in op de behandeling van trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen impact hebben op de ontwikkeling en copingstrategieën van cliënten. Traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins kunnen goed worden behandeld. Door een traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal vervolgens de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen, de coping, kunnen veranderen.

 • 7 december
  CineMec
  Utrecht
  Nederland

  De financiering van onze geestelijke gezondheidszorg staat onder druk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Om ziektekosten beheersbaar te houden dienen tegenwoordig opnames te worden voorkómen, bedden afgebouwd en mogen ambulante behandeltrajecten niet altijd meer worden verlengd. Eindigheid van zorg speelt daarmee een steeds nadrukkelijkere rol in onze spreekkamers: we moeten bij voorkeur kort en krachtig behandelen en niet ‘eindeloos’ doorgaan. Maar is er wel voldoende wetenschappelijke evidentie om kortere klinische interventies te rechtvaardigen? Hoe lang is kort eigenlijk?

 • 8 december
  Museum Hermitage
  Amsterdam
  Nederland

  Psychische stoornissen buiten gebaande paden

 • 12 december
  CineMec
  Utrecht
  Nederland

  Wie is er nou deskundig?

  Van meer dan de helft van alle ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn psychische klachten de oorzaak. Niet alleen oudere werknemers hebben het steeds moeilijker om het werk vol te houden; bij jongeren is sprake van een ware burn-out epidemie. Klopt het adagium ‘werken is goed voor je’ eigenlijk wel? En in het verlengde daarvan het mantra ‘werk het draagt bij aan je herstel’…? Geldt dat voor iedereen met psychische klachten? Nee natuurlijk. Oorzaak, ernst en mogelijkheden tot herstel zijn voor elke patiënt totaal verschillend.

 • 14 december
  De Reehorst
  Ede
  Nederland

  Het woord stoornissen wordt steeds vaker een besmet begrip. Het wordt geassocieerd met etiketteren van bijvoorbeeld kinderen en jongeren om hen in een DSM-hokje te kunnen plaatsen. Handig voor behandelaars, maar stigmatiserend en hinderend voor de betrokken jongeren zelf. Natuurlijk zijn sommige kinderen en jongeren druk, opstandig, depressief of hebben moeite met verwerking van informatie. Dit dient niet te worden genegeerd, alleen preciezer en/of anders te worden bejegend.

 • 15 december
  Beurs van Berlage
  Amsterdam
  Nederland

  Splitsen en verzoenen

  De Dag van de Psychotherapie heeft ook dit jaar weer een actueel thema. Hoe voorkomen we dat verzoening binnen en buiten onze spreekkamers terrein verliest?
  Anno 2017 lijken polarisatie en verharding van standpunten eerder regel dan uitzondering te zijn. Recente verkiezingsretoriek in binnen- en buitenland illustreert dit, maar ook buiten de politiek overheerst verdeeldheid. Voor psychotherapeuten is dat bekend terrein.