Agenda voor 11/2017

 • 10 november
  PGOsupport
  Utrecht
  Nederland

  De vraagverlegenheid doorbroken

  Op vrijdag 10 november, de ‘Dag van de Mantelzorg’, organiseert Ypsilon een feestelijke bijeenkomst rondom vraagverlegenheid. Vraagverlegenheid is een razend actueel begrip dat in belangrijke mate bepaalt of mantelzorgers zich staande kunnen houden of niet. Kern ervan is dat mantelzorgers leren hun vraag zo te stellen dat ze daadwerkelijk hulp krijgen vanuit hun netwerk.

 • 16 november
  Regardz Planetarium
  Amsterdam-Zuidoost
  Nederland

  Mensen die vastgelopen zijn in hun persoonlijkheidsontwikkeling, in trauma’s,depressies, angsten, of aanhoudende stress, reageren ook altijd ‘lichamelijk’. Na alle aandacht voor cognitieve therapie en meer recent voor emoties wordt er in toenemende mate aandacht besteedt aan ’t lijf’.

  Hoe kijken we goed naar iemands lichaamstaal? Hoe vragen we lichaamsbeleving goed uit? En hoe maken we gebruik van het lichaam als ingang of motor voor behandelsucces? Wat zijn bruikbare interventies?

 • 20 november tot 24 november
  Congrescentrum De Werelt
  Lunteren
  Nederland

  5 bijzondere najaarssymposia voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten

  Maandag 20 november - Capita Verslaving
  Middelengebruik en bijzondere risicogroepen

  Dinsdag 21 november - Wie ben ik eigenlijk?
  Persoonlijke identiteit en de GGz-praktijk

  Woensdag 22 november - Neurowetenschappen en de GGz-praktijk
  Zin en onzin op de werkvloer

  Donderdag 23 november - Omgaan met uitersten
  Persoonlijkheidsstoornissen en polarisatie

 • 21 november
  Eenhoorn
  Amersfoort
  Nederland

  Multidisciplinair werken

 • 23 november
  1931 Congrescentrum Brabanthallen
  s-Hertogenbosch
  Nederland

  Congres Van wijk tot wetenschap 2017: samen ontwikkelen

  Sinds de transitie zijn steeds meer initiatieven ontstaan om kennis te delen en samen te werken binnen de brede jeugdhulp. Er is veel betrouwbare kennis voorhanden over de vraag welke hulp effectief is voor welke kinderen en jongeren. Maar hoe passen we deze kennis als samenwerkingspartners efficiënt toe? Welke initiatieven tot samenwerking zijn er al en kunnen een startpunt zijn voor anderen?

 • 23 november
  De Nieuwe Buitensociëteit Regardz
  Zwolle
  Nederland

  Levensloop - levenshoop

  Wat is de bijdrage van de ggz aan het leven met psychose in de verschillende levensfasen? Welke zorg heb je nodig als jeugdige, als bewoner van een beschermde woonvorm, als cliënt in de langdurige zorg, als oudere? Welke belemmeringen zijn er in de zorg om effectieve interventies aan te bieden?  De rode draad in het programma van het congres is hoe cliënten in de verschillende levensfasen ondersteund kunnen worden in hun herstel: levensloop – levenshoop.

 • 25 november
  Meeting Plaza
  Utrecht
  Nederland

  Borderline 'een kleurenpalet' 

  Het thema van deze publieksdag is Borderline een kleurenpalet. Hiermee bedoelen wij dat iemand met borderline wel zwart of wit kan denken, maar als persoon uit veel meer mooie kleuren bestaat. Tijdens deze middag wordt zowel plenair als in workshops voorlichting gegeven over thema’s die direct met Borderline te maken hebben. Plenair zijn er twee sprekers, een ervaringsdeskundige en een familielid. Zij zullen ingaan op het thema van deze dag.

  Na het plenaire gedeelte kunt u twee workshops van uw keuze volgen.

 • 28 november
  Meervaart
  Amsterdam
  Nederland

  Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijk

  Het congres richt zich op de ontwikkeling van wijkgericht werken met aandacht voor de ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische, psychosociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek.