Agenda voor 06/2017

 • 4 juni tot 8 juni
  Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel
  Sankt-Peterburg, Rusland
  Rusland

  Herstelwerkzaamheden in therapie

  Ontwikkelingen in de normale levensloop en relatie in de verschillende levensfasen verlopen veelal niet vloeiend, maar gaan gepaard met tegenslagen, stagnaties en (dreigende) breuken. Verdieping in relaties ontstaat ook door zich uit te spreken en het nemen van risico’s. Dit geldt zeker voor de therapeutische relatie. Daarom gaat het in Sint Petersburg over het thema: zonder wrijving geen glans!

 • 6 juni
  Regardz Planetarium
  Amsterdam-Zuidoost
  Nederland

  Het Lentesymposium 2017 ozal geheel in het teken staan van gender sensitievezorg. Op deze dag bieden wij u een geactualiseerd kennisoverzicht met gendersensitieve aspecten, van diagnostiek en behandeling. Aan bod komen verschillende psychische syndromen. Bovenal zullen we stilstaan bij de betekenis van gender- en sekseverschillen voor de dagelijkse praktijk. Het symposium is bovendien bij uitstek het moment om samen met experts, u en andere collega’s over dit boeiende thema te discussiëren.

 • 8 juni
  NBC Congrescentrum
  Nieuwegein
  Nederland

  Herkennen van en omgaan met mensen met een persoonlijkheidsstoornis in de somatische setting

  Tijdens deze praktische nascholing krijgt u, aan de hand van voorbeelden en door uzelf ingebrachte casuïstiek, handvatten voor een betere benadering van en omgang met deze patiënten.

 • 9 juni
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De levensgeschiedenis in tijden van protocollering en haast

 • 16 juni
  De Reehorst
  Ede
  Nederland

  Wat doet u als blijkt dat de reguliere behandelingen te moeilijk zijn voor uw patiënt? Wat is uw strategie als ogenschijnlijk goede gesprekken met uw patiënt niet leiden tot daadwerkelijke verandering? Kán het zijn dat uw patiënt een laag IQ heeft? En als dit zo is, weet u dan hoe u uw behandeling binnen de reguliere GGZ kunt aanpassen en effectiever kunt maken? En weet u wanneer doorverwijzing zinvol is?

 • 16 juni
  Congrescentrum NBC
  Nieuwegein
  Nederland

  Acute zorg anno 2017

  De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidstukken en intercollegiaal overleg komt er onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up to date te blijven!

 • 17 juni
  Koninklijk Instituut voor de Tropen
  Amsterdam
  Nederland

  100 jaar psychoanalyse in Nederland

 • 18 juni tot 22 juni
  Radisson Blu Park Hotel
  Athene
  Griekenland

  Literatuur, muziek, film en beeldende kunst, ze laten zich voortdurend inspireren door psychologische fenomenen. Emoties, cognities en gedrag: positief of negatief, normaal of afwijkend, … Kunst in het algemeen, psychologie en psychiatrie hebben elkaar over-en-weer veel te bieden. Die gemeenschappelijkheid is de basis geweest voor het ontstaan van veel grote kunstwerken. Zo stelt de psyche de kunstenaar in staat om een verhaal te vertellen. In zijn of haar denken en handelen worden gevoelens, gedachten en gedragingen in de brede context van het menselijk bestaan geplaatst.

 • 27 juni
  Van der Valk Hotel
  Veenendaal
  Nederland

  Verwarde personen is een containerbegrip geworden. Schrappen we de term ‘verwarde personen’ en noemen we deze burgers ‘mensen met acute zorgnood’? 
  De term ‘verwarde personen’ wakkert discussie aan en zou leiden tot stigmatisering van mensen met een ernstige psychische aandoening.

  Bij het congres Verwarde personen op dinsdag 27 juni leer hoe je deze kwetsbare mensen in de praktijk betere persoonlijke ondersteuning biedt.

 • 28 juni
  De Reehorst
  Ede
  Nederland

  ‘Over de schutting’: van handelingsverlegenheid naar verpleegkundige verantwoordelijkheid