Agenda voor 05/2017

 • 9 mei tot 10 mei
  Kenniscentrum Phrenos
  Utrecht
  Nederland

  Comprehensive Assessment of At Risk Mental States (CAARMS) is het meetinstrument waarmee vastgesteld kan worden of iemand at risk is voor het ontwikkelen van een psychose.
  De CAARMS is een semigestructureerd interview, waarbij op basis van startvragen – omtrent allerlei psychoseklachten en subklinische varianten daarvan – een beeld wordt verkregen van de mate van psychopathologie op dit gebied. Per antwoord wordt doorgevraagd naar de aard, ernst, impact en frequentie van het symptoom. Bij de toepassing en het juist scoren ervan is achtergrondkennis van psychose belangrijk.

 • 14 mei tot 18 mei
  Harpa Conference Centre
  Reykjavík
  IJsland

  Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die kwetsbaarheid. Beide fenomenen zijn een resultante van de interactie tussen aanleg en omgeving. Dat spreekt voor zich, maar welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? En zijn die factoren voor iedereen hetzelfde?

 • 15 mei tot 29 mei
  Cure & Care Development
  Arnhem
  Nederland

  Tweedaagse workshop

 • 18 mei
  De Veste GGz Centraal
  Amersfoort
  Nederland

  Enige tijd geleden verstuurden wij een enquête over wat er gaande is m.b.t. e-health en persoonlijkheidsstoornissen. Op basis van de input die geleverd is organiseren we een Invitational Conference over dit thema. 
  Het programma van deze middag ziet er als volgt uit: