Agenda voor 02/2017

 • 29 januari tot 3 februari
  Hotel Oswald
  Selva di Val Gardena
  Italië

  Transdiagnostisch denken en behandelen anno 2017

  Natuurlijke processen laten zich maar moeilijk afgrenzen. Ook psychische klachten en verschijnselen zijn niet eenduidig te vangen binnen één diagnostische categorie. Vaak raken we verstrikt in veelvormige comorbiditeit terwijl we niet gefragmenteerd maar juist integratief willen werken.

 • 10 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De stand van zaken!

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Daarnaast speelt de nauwe relatie met het – steeds veranderende – recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op denken en doen van de betrokken professionals.

 • 10 februari
  Zaalverhuur 7
  Utrecht
  Nederland

  Vroeginterventie: hoe breder hoe beter?

  Debat in masterclass: blijft specifieke zorg nodig of moet het een onderdeel van de eerstelijnszorg worden? Alison Yung, Therese van Amelsfoort en Ralph Kupka leiden het debat hierover in.
  Tijdens deze dag zal de focus liggen op vroeginterventie bij psychose en transitiepsychiatrie.
  In de middag presenteren promovendi hun bevindingen in psychosegerelateerd onderzoek

 • 16 februari
  Regardz Planetarium
  Amsterdam-Zuidoost
  Nederland

  12 maanden psychiatrie in vogelvlucht

  Welke nieuwe ontwikkelingen zijn wellicht een voorbode van een nieuwe trend? Wat mag u niet gemist hebben op het gebied van diagnostiek en behandeling, binnen het fascinerende vakgebied van psychische ziektebeelden? Maar bovenal: wat zijn de mogelijke implicaties voor uw dagelijkse praktijk?