Agenda voor 11/2016

 • 3 november
  Keizersgrachtkerk
  Amsterdam
  Nederland

  Netwerkconferentie NVP: VIP VIP Hoera!

  Het Netwerk Vroege Psychose organiseert in samenwerking met VIP-team Amsterdam Mentrum de jaarlijkse netwerkconferentie onder het motto: ‘VIP VIP Hoera!’.
  Vroege Interventie bij Psychose wordt al meer dan tien jaar uitgevoerd in Nederland. Wat is er in die tijd gebeurd en wat heeft het cliënten met een eerste psychose opgeleverd?

 • 3 november
  Zaalverhuur 7
  Utrecht
  Nederland

  Het jaarlijkse NKOP symposium heeft dit jaar als thema 'Ouderen en al haar complexiteit'. Er zal door verschillende sprekers gesproken worden over de laatste ontwikkelingen binnen ouderenzorg en -psychiatrie. 
  Voor het programma, meer informatie en inschrijving, kijk op de website. 

 • 9 november tot 11 november
  NH Koningshof
  Veldhoven
  Nederland

  Springlevend!

  Cognitieve gedragstherapie bestaat 50 jaar in Nederland en is springlevend! Dat gaan we vieren met een extra groot en feestelijk najaarscongres. Het congres richt zich in 2016 op iedereen die met CGt te maken heeft.

  Programma, sprekers, info

  Voor alle informatie over dit congres kunt u kijken op de website van de organisatie. 

   

 • 10 november
  Aristo
  Amsterdam
  Nederland

  Samenwerken, signaleren en bespreekbaar maken

  Het aantal suïcides en suïcidepogingen neemt de afgelopen jaren toe. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in preventie van en samenwerking rondom suïcide. Er is een landelijke agenda opgesteld en de minister heeft 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld om de suïcidepreventie nog verder te verbeteren en vorm te geven. Vooral professionals in de eerstelijn en de ggz zijn hier belangrijke schakels in. 

 • 17 november
  Meervaart
  Amsterdam
  Nederland

  Tussen kracht en kwetsbaarheid in de samenleving

 • 18 november tot 2 december
  BCN Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat. In deze cursus wordt u door middel van literatuurstudie en presentaties de grondhouding en achtergrond van TPO bijgebracht. De 6 stappen van TPO komen uitgebreid aan bod in videomateriaal en tijdens oefensessies.

  Leerdoelen

  Na deze training bent u in staat de:

 • 18 november tot 16 december
  De Viersprong
  Bergen op Zoom
  Nederland

  In de Basistraining SCID I en SCID II wordt uitgebreid stil gestaan bij de afname, de scoring en de interpretatie van de SCID. Ook wordt er gekeken naar de achtergrond van de SCID en de verschillende stoornissen die met de SCID vastgesteld kunnen worden.
  In de training zal tevens kort ingegaan worden op de verschillen tussen de DSM-IV en de DSM-5 en de consequenties die dit heeft voor de SCID-I en SCID-II.

  Leerdoelen

  Na afloop van deze training heeft u:

 • 22 november
  Aristo
  Amsterdam
  Nederland

  Een passende en effectieve voortzetting van zorg na afloop van een forensische (strafrechtelijke) titel werkt bevorderend bij het tegengaan van recidive. Hoe zorg je voor een soepele overgang van de forensische zorg naar de reguliere ggz en voortzetting van die zorg? Wat zijn hierbij de beschermende factoren? En hoe bevorder je de samenwerking tussen alle bij de forensische zorgketen betrokken stakeholders? 

 • 22 november
  Congrescentrum de Werelt
  Lunteren
  Nederland

  Weten we het nou echt op 1 januari 2017?

 • 23 november
  Beatrix Theater
  Utrecht
  Nederland

  Er is de afgelopen tijd veel gebeurd binnen Fonds Psychische Gezondheid/Korrelatie. We werken nu intensief samen met dé belangenorganisatie van mensen met psychische problemen (Landelijk Platform GGz). Samen hebben we MIND opgericht. Waarom? Dat gaan we je allemaal vertellen op 23 november. Mis het niet! Meld je dus nu aan!