Agenda voor 10/2016

 • 4 oktober
  Pakhuis de Zwijger
  Amsterdam
  Nederland

  Innovation in cure, care and technology

  Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention is innovation in cure, care & technology. Een interactieve congresdag met in totaal zo’n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo’s van innovaties. 

   

 • 6 oktober
  Groninger Museum
  Groningen.
  Nederland

  Het congres “Psychotherapie 2026” wil de aandacht vestigen op een nieuwe visie op de toekomst van de psychotherapie, zoals hij er in 2026 uit zou kunnen zien. We laten het categorische denken los en gaan op zoek gaan naar universele, onderliggende factoren. We gaan met u, middels keynotes en ervaringsgerichte workshops, de kritische dialoog aan over hedendaagse wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het programma is opgebouwd uit vier keynotes en twee parallelle workshop-rondes.

   

 • 6 oktober
  Jaarbeurs
  Utrecht
  Nederland

  Vrijplaats voor herstel en participatie

  Er zijn momenteel veel lokale herstelinitiatieven, herstelacademies of zelfregiecentra. Met ieder zo hun eigen insteek en opzet. Opvallend zijn de vele positieve herstelverhalen van de betrokkenen bij verschillende herstelinitiatieven, de professionaliteit en vele mogelijkheden die er geboden worden. Om deze beweging kracht bij te zetten is het leerzaam meer inzicht te krijgen in deze verschillende initiatieven, de werkzame factoren en hun toegevoegde waarde en betekenis. 

 • 6 oktober tot 7 oktober
  Hotel Papendal
  Arnhem
  Nederland

  Regie in de gezondheidszorg

  Hoe worden we de beste versie van onszelf?

 • 7 oktober
  De Eenhoorn
  Amersfoort
  Nederland

  Vierde CELEVT congres 7 oktober 2016

  Ongeveer 50-70% van de volwassen cliënten in de GGZ lijdt onder de gevolgen van psychotrauma door langdurige traumatisering in de kindertijd. Zij lijden vaak aan psychische, somatische en sociaal-maatschappelijke kwetsbaarheid die gerelateerd is aan verschillende psychische stoornissen en fysieke en sociale problemen.  

 • 7 oktober
  NH Hotel Amersfoort
  Amersfoort
  Nederland

  Gebruik van kennis in de praktijk

  Er wordt veel onderzoek gedaan naar (de behandeling van) angst en depressie. Deze kennis wordt gebundeld in richtlijnen en zorgstandaarden die aanbevelingen doen voor evidence-based behandelingen. Hoe gaan we er echter voor zorgen dat deze kennis ook daadwerkelijk in de ggz-praktijk toegepast wordt? Op het programma van deze invitational conference staan ’s ochtends presentaties van actueel onderzoek. ’s Middags is er aandacht voor methoden die bruikbaar zijn voor de implementatie van kennis in de praktijk.

 • 7 oktober
  Winkel van Sinkel
  Utrecht
  Nederland

  ‘De implementatiekloof – The science-to-service-gap’

  Deze masterclass wordt georganiseerd door de Werkgroep Onderzoek van Kenniscentrum Phrenos en is bedoeld voor onderzoekers die zich richten op herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen.
  Het thema is de implementatie van wetenschappelijke en ervaringskennis over herstel in de praktijk. 

  Meer informatie en inschrijven

  Via de website van Kenniscentrum Phrenos

 • 13 oktober
  De Reehorst
  Ede
  Nederland

  Psychologen op zoek naar de best passende behandeling

  Elke cliënt met psychische klachten verschilt van de ander en toch krijgen ze vaak dezelfde therapie. Een deel van hen is bij zo’n interventie gebaat. Maar er is ook een groep bij wie de therapie niet óf juist averechts werkt. Het belang van individuele trajecten – therapie op maat – dringt steeds nadrukkelijker door. Personalized Mental Health staat in de belangstelling binnen de ggz.

 • 13 oktober
  Regardz Planetarium
  Amsterdam
  Nederland

  Er waart nieuw elan in de zorg: Nieuwe GGZ, Goede GGZ, Hart voor de GGZ, De Toekomstagenda, Redesigning Psychiatry, Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling, Herstel voor Iedereen. Een meerstemmig koor, vol goede voornemens, maar zal dit leiden tot een harmonieus geluid? Is die meerstemmigheid niet een recept voor dissonantie? De psychiatrie wordt niet alleen bevolkt door patiënten, cliënten en klanten van zeer divers allooi. Een bonte stoet verschillende hulpverleners houdt zich met hun wel en wee bezig.

 • 14 oktober
  Congrescentrum Domstad
  Utrecht
  Nederland

  Symposium Parentificatie - als een kind te snel ouder wordt

  Van parentificatie is sprake als een kind de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het welbevinden van een ouder. In de behandelpraktijk ontmoeten we regelmatig volwassen patiënten die ooit zo’n bijzondere relatie met hun ouder(s) hadden. Bijzonder, vanwege hun gevoel als het ware ‘de ouder van hun eigen ouder’ te zijn geweest, met alle gevolgen voor hun ontwikkeling van dien. Die kleuring van de kindertijd kan de oorzaak zijn van een palet aan psychische problemen.