Agenda voor 06/2016

 • 8 juni tot 10 juni
  Zon en Schild
  Amersfoort
  Nederland

  Op woensdag 8 juni geven Andrew Chanen en Louise McCutcheon, de ontwikkelaars van het HYPE-programma, in samenwerking met Christel Hessels, projectleider HYPE GGz Centraal, wederom een masterclass voor hulpverleners in de GGZ.

  Leest u hier meer over de masterclass.

 • 10 juni tot 24 juni
  BCN Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat. In deze cursus wordt u door middel van literatuurstudie en presentaties de grondhouding en achtergrond van TPO bijgebracht. De 6 stappen van TPO komen uitgebreid aan bod in videomateriaal en tijdens oefensessies.

  Leerdoelen

  Na deze training bent u in staat de:

 • 14 juni
  Het Vechthuis
  Utrecht
  Nederland

  Verschillende lezingen en workshops worden gegeven omtrent dit thema. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de NVVP. 

 • 14 juni
  Zon & Schild
  Amersfoort
  Nederland

  Verslaving heeft ook een neurobiologische basis, maar we kunnen ons niet onttrekken aan het feit dat we meer zijn dan ons brein. Daarom in dit symposium ook aandacht voor psychologische factoren, context variabelen en niet (neuro)biologische behandelinterventies.
  We hebben onze sprekers uitgedaagd nieuws te brengen, het luisterend publiek uit te dagen.

  Inschrijven

  Inschrijven kan via: pepsledd2016@gmail.com

 • 16 juni
  CineMec
  Utrecht
  Nederland

  Het besef je met anderen verbonden te weten, daadwerkelijk verbonden te zíjn, is een diepgewortelde behoefte van ieder mens. Het is essentieel in ons bestaan, ongeacht of de evolutietheorie of de gehechtheidstheorie het uitgangspunt is.

 • 16 juni
  Golden Tulip Keyser Breda
  Breda
  Nederland

  Trainings- en supervisiedag door Anthony Bateman, Dawn Bales en Liesbet Nijssens. 
  Tijdens deze dag krijgt u de kans om eigen casuïstiek te bespreken. Er wordt zowel theoretische verdieping geboden, als ook ruim de mogelijkheid om te oefenen. 

  De inhoud van de dag zal afgestemd worden op vooraf ingestuurde vragen en casusmateriaal.

 • 17 juni
  Golden Tulip Keyser Breda
  Breda
  Nederland

  Het langverwachte, nieuwe MBT-handboek is uit!

  “Mentalization-Based Treatment for personality disorders. A practical guide”

  Anthony Bateman en Peter Fonagy zullen dit samen met ons èn jullie vieren op 17 juni 2016!

  Heb je altijd al het beroemde duo Bateman en Fonagy aan het werk willen zien? Grijp dan nu je kans en schrijf je in!
  10 jaar na de oude “Practical Guide” worden in deze grondig gereviseerde, nieuwe editie de basiselementen van MBT helder en kernachtig neergezet.

 • 17 juni
  -
  Amersfoort
  Nederland

  Autisme spectrum stoornissen hebben overlappende kenmerken met OCD, kunnen naast elkaar manifesteren en delen bovendien complexiteit. Zien we overeenkomsten of meer verschillen, bij kinderen en volwassenen? Wat kunnen we leren van vroege interventies bij kinderen voor de behandeling van volwassenen? En in hoeverre is er ook sprake van een persoonlijkheidsstoornis bij volwassenen met een spectrum stoornis?

 • 22 juni
  Cure & Care Development
  Arnhem
  Nederland

  Chronische suïcidaliteit kan jarenlang bestaan, met soms dagelijks gedachten aan de dood en met meerdere suïcidepogingen door de jaren heen. Vaak gaat het om mensen met langdurige, ernstige psychiatrische problematiek. De suïcidale motivatie loopt uiteen van niet te verdragen wanhoop, suïcidaliteit als levensstijl, tot een troostend ‘flirten met de dood’. De behandeling van chronische suïcidaliteit vraagt een heel andere houding dan die bij acute suïcidaliteit is geboden: geduld tegenover actie.

 • 23 juni
  Hotel Brabant
  Breda
  Nederland

  Vanuit een systeemtheoretische benadering willen we zowel theoretisch als met voorbeelden uit de praktijk laten zien dat veilige zorg ontstaat, wanneer we de (kwetsbare) mens in zijn of haar gehele context observeren en benaderen. 
  Als speciale gast zal prof. dr. Jacqueline Fawcett, hoogleraar aan de Universiteit van Boston (USA) een lezing houding over ouder worden. Zij doet dit vanuit het Neuman Systems Model.