Agenda voor 03/2016

 • 10 maart tot 24 maart
  Golden Tulip Keyser Breda
  Breda
  Nederland

  Problemen met mentaliseren kunnen aan de basis liggen van verschillende psychische problemen en vastgelopen interacties en conflicten in gezinnen. Steeds meer therapeuten maken gebruik van een mentaliseren-bevorderend kader om kinderen en jongeren met (vaak) ernstige problemen en hun gezinnen te helpen. Recente neurowetenschappelijke en andere studies hebben duidelijk gemaakt dat de adolescentie wellicht een cruciale fase is in de ontwikkeling van dit mentaliseren. In deze training krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van Mentalization-Based Treatment bij adolescenten (MBT-A).

 • 1 april
  Arkin
  Amsterdam
  Nederland

  Deze training wordt de classificatie van verschillende persoonlijkheidsstoornissen verhelderd en leert men verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen herkennen en onderscheiden. Een aantal do's en don'ts in de omgang met cliënten komt aan de orde. 
  Door middel van oefeningen leert men behendiger om te gaan met moeilijke situaties in de interactie. De training is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de chronische psychiatrie of de verslavingszorg