Agressie

Museum Singer
Oude Drift 1
1251 BS Laren
Nederland
7 juni

Gestolde boosheid en openlijke woede

Boosheid is een normale, alledaagse emotie. Iedereen wordt er zo nu en dan wel eens door overvallen. Maar permanente ‘ondergrondse’ boosheid, niet (h)erkende agressie, gaat verder. Het kan op relationeel en sociaal vlak het functioneren stevig in de weg staan. Dat geldt bovenal voor regelovertredend, openlijk agressief of gewelddadig gedrag, dat veelal haaks staat op elk regulier interpersoonlijk contact. Hoe dan ook, al deze vormen van een gebrekkige agressieregulatie zullen in de spreekkamer een goed therapieresultaat zeker in de weg staan.

Tijdens dit Singer Symposium Agressie, gestolde boosheid & openlijke woede wordt onder voorzitterschap van Alan Ralston het spanningsveld tussen ‘verbinden en verbreken’ contextueel uitgediept vanuit de belangrijkste invalshoeken en modellen. Denk bij uitdiepen onder meer aan het filosofisch perspectief en de psychodynamiek van agressie. Het ‘hoe, waarom en wat nu?’ bij het ontstaan van crisissituaties. Alles bezien met het oog op individuele interacties en groepsprocessen en waarbij steeds de relevantie voor de dagelijkse klinische praktijk het uitgangspunt is. De presentaties worden ingeleid door Jan Rudolph de Lorm met een passend kunsthistorisch intermezzo.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit symposium kijk dan op de website van de organisatie.