6e SWP Hersencongres

Meervaart
Meer en Vaart 300
1068 LE Amsterdam
Nederland
17 april

Gedrag is een belangrijke maatstaf voor onze psychische gezondheid. Bij psychiatrische stoornissen loopt dat gedrag uitdrukkelijk uit de pas. Niet zelden zijn aanlegfactoren daarvan de oorzaak. Er zijn echter ook stoornissen waaraan verstoring van het evenwicht tussen binnen en buiten ten grondslag ligt. Vaak is er dan in iemands ontwikkeling of situatie iets mis gegaan. Bijvoorbeeld als gevolg van abnormale omstandigheden.

Hersenen kunnen worden gezien als een machtig en ingewikkeld stelsel van circuits. De ingewikkeldheid zit niet in de circuits zelf maar in de complexe wijze waarop al die circuits in een voortdurende uitwisseling van informatie onderling verbonden zijn. Wie het beste in staat is om informatie over zijn directe omgeving te verbinden met de ervaring die hij eerder opdeed, houdt zich in zijn directe leefomgeving het beste staande. Ervaring vormt daarbij de basis van onze identiteit.

Gedurende de evolutie zijn onze hersenen op een wijze ontwikkeld die het mogelijk maakt informatie over wat er om ons heen gebeurt voortdurend en met met hoge snelheid te verwerken. Hersenen die ons ook in staat stellen op toekomstige ontwikkelingen te anticiperen. Het is voor de praktijk van groot belang te begrijpen dat aan veel problematisch gedrag verstoring van het evenwicht tussen interne en externe informatieverwerking ten grondslag ligt. Dat inzicht zou wel eens de basis kunnen zijn van de ontwikkeling van nieuwe en zelfs andere manieren om de problemen van onze cliënten het hoofd te bieden.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en om in te schrijven kijk dan op de website van de organisatie.