3e landelijke studiedag LVB en Psychiatrie

Aristo
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam
Nederland
11 februari

Volgens het SCP heeft ongeveer 30% van de cliënten binnen de GGZ een lichte verstandelijke beperking (LVB). De zorgvraag van mensen met een LVB is met 7% gestegen, terwijl het aantal mensen met een LVB slechts met 1% is gestegen. Er is dus een toename van mensen met een LVB en GGZ problematiek. Voor goede, passende zorg is het binnen de GGZ belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling hierop aan te passen. Voor professionals in de LVB-zorg is het juist belangrijk om GGZ problematiek te herkennen en hierop te acteren. Zo kunnen we vroegtijdig de juiste zorg bieden voor deze doelgroep.

Tijdens deze studiedag komen de LVB-sector en de GGZ nader tot elkaar. Nieuwe inzichten over vrouw-man verschillen in psychopathologie en medicamenteuze behandelingen worden met u gedeeld. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de organisatie van de zorg, het aanpassen van behandelingen en ervaart u hoe het is om een LVB en GGZ problematiek te hebben.

Meer informatie

Voor meer informatie over de studiedag en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website