Agenda

 • 28 maart

  Congres (psycho)Trauma

  Aristo Amsterdam, Amsterdam, Nederland

  Traumatische ervaringen laten, vooral bij kinderen en (jong)volwassenen, littekens achter. Hierbij gaat het om zowel psychologische als fysieke gevolgen. Het in staat stellen van een cliënt, patiënt of leerling om een trauma te verwerken is dus van groot belang. Wanneer een verwerkingsproces niet goed verloopt of stagneert, kan zich een PTSS ontwikkelen. Dit congres heeft als doel u kennis over de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van traumaverwerking bij te brengen.

 • 3 april tot 5 april

  NVVP Voorjaarscongres

  MECC Maastricht, Maastricht, Nederland

  Psychiatrie van de toekomst

  Hoe ziet onze toekomst er uit? Die vraag brandt bij velen van ons op de lippen. De psychiatrie van de toekomst biedt ongekende mogelijkheden maar tegelijkertijd ook vele dilemma’s. We staan voor belangrijke uitdagingen en keuzes. Wat is de houdbaarheid van de DSM? Behouden we onze medische identiteit? Kunnen we behandelmogelijkheden verbeteren of is herstel het nieuwe ideaal? 

 • 9 mei

  Persoonlijkheidsproblematiek

  Jaarbeurs, Utrecht, Nederland

  Co-morbiditeit

 • 9 mei

  Invitational Conference Persoonlijkheidsstoornissen en Werk

  Trimbos-instituut, Utrecht, Nederland

  Persoonlijkheidsstoornissen en Werk

  Mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben problemen op het gebied van zowel relaties als opleiding/werk. Het einddoel van elke behandeling is dat zij weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Hiervoor zijn naast een veilig sociaal netwerk ook werk en andere zinvolle bezigheden essentieel. Door deze participatie wordt het herstel en de veerkracht vergroot, mede door het gevoel erbij te horen. Ook het aspect financiële middelen hebben is van belang. 

 • 11 mei

  Publieksdag cluster C PS

  Seats2Meet, Utrecht, Nederland

  De Triade cluster C - een samenwerking van cliënten, naasten en professionals - heeft als doel de bekendheid van cluster C persoonlijkheidsstoornissen te vergroten. Daarnaast ijveren we er voor dat meer mensen met een cluster C persoonlijkheidsstoornis een goede behandeling krijgen. Een van de manieren waarop we onze doelen willen bereiken is door op 11 mei 2019 een publieksdag te organiseren. De publieksdag cluster C is bedoeld voor mensen die een cluster C persoonlijkheidsstoornis hebben of vermoeden te hebben en hun naastbetrokkenen.

 • 12 mei tot 16 mei

  Doelgericht handelen!

  Harpa Conference Centre, Reykjavík, IJsland

  Optimale zorg bij complexe psychische problemen

 • 15 mei

  Landelijke studiedag Forensische Zorg

  De Observant, Amersfoort, Nederland

  Continuiteit van zorg in justitieel kader en forensisch vakmanschap

  Het forensisch veld is in voortdurend in beweging. Er zijn veel initiatieven om de kwaliteit en continuïteit van de forensische zorg te verbeteren. Het Leids Congres Bureau organiseert voor de 13e maal een landelijk congres voor het forensisch veld over actuele ontwikkelingen in onderzoek en praktijk, waarbij we dit jaar kijken naar forensisch vakmanschap en continuïteit.

 • 16 mei

  Congres Behandeling van patiënten met een laag IQ

  NBC, Nieuwegein, Nederland

  Tussen 20 tot 50 procent van de patiënten die behandeld worden in de ggz heeft een IQ van 85 of minder. Omdat hun zwakbegaafdheid niet altijd wordt herkend, belanden zij vaak tussen wal en schip of duurt hun behandeling langer dan nodig. Terwijl zorgverleners met kleine aanpassingen deze doelgroep veel beter en effectiever kunnen behandelen.

 • 17 mei tot 7 juni

  Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij adolescenten en hun systeem

  BCN Capelle a/d IJssel, Capelle aan den IJssel, Nederland

  Wilt u leren hoe u de adolescent en zijn/haar systeem weer meer “empowered”  kunt laten voelen voor de volgende stap in hun proces? Dan is dit voor u de juiste training.

 • 24 mei

  Dynamische Tropenjaren

  De Rode Hoed, Amsterdam, Nederland

  Moe, huilerig, uitgeput, het gevoel te falen… Een depressie, burn-out of relatieproblemen… De jaren waarin werken, opvoeden van jonge kinderen en voldoende aandacht voor de partner allemaal tegelijk aan de orde zijn, worden terecht ‘tropenjaren’ genoemd. Het is een periode waarin een nieuw emotioneel evenwicht moet worden gevonden en waarin al te vaak verborgen kwetsbaarheden opspelen. Lukt het om zorg te geven, als je zelf weinig zorg hebt ontvangen? Schakel je soepel om van de partner-dyade naar de triade die met de komst van kinderen ontstaat of word je jaloers en rivaliserend?