Agenda

 • 20 november

  Congres ernstige persoonlijkheidsstoornissen en complexe (behandel)relaties

  Van der Valk Amsterdam-Amstel, Amsterdam, Nederland

  Dit congres gaat over de complexe relaties van mensen met een psychiatrische aandoeningen (EPA): relaties met zichzelf en anderen, naasten, buren, collega’s, hulpverleners.

  Centraal staat de vraag: Wat is de (inter)persoonlijke dynamiek; wat gaat er mis bij deze patiënten in hun relaties; hoe kunnen we gezonde relaties bevorderen, en wat is de rol van de therapeutische relatie hierbij.

  De boodschap

  Een effectieve behandeling sluit aan bij het inter-persoonlijk tekort en richt zich naast de therapeutische relatie vooral op werkelijke relaties.

 • 22 november

  Psychosecongres

  Regardz, De Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle, Nederland

  Participatie is een mensenrecht, participatie is therapie

  Sinds 14 juli 2016 is het VN-Verdrag over de rechten van personen met een handicap in Nederland van kracht. Het is een krachtig document dat inspiratie geeft, maar ook vragen opwekt over hoe de psychiatrie zich over de volgende jaren kan ontwikkelen.
  Het Psychosecongres 2018 kiest het verdrag als thema. We nodigen jullie uit om het verdrag te leren kennen en met elkaar te verkennen welke uitdagingen en mogelijkheden het VN-verdrag voor het veld biedt.

 • 23 november

  Gehechtheid

  CineMec, Utrecht, Nederland

  Gehechtheid, herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting 

  Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang voor de ontwikkeling van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en van het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

 • 27 november

  Congres Nieuwe zorgstandaard PS

  Philharmonie Haarlem, Haarlem, Nederland

  Update van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

  De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen zal de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?

 • 29 november

  Congres Basis GGZ

  De Fabrique, Utrecht, Nederland

  ...de Basis smaakt naar meer!

  De Basis GGZ bestaat vijf jaar. Een essentieel zorgaanbod met een eigen vorm van behandelen, een intensieve samenwerking tussen cliënt en behandelaren en met veel aandacht voor vernieuwing. Professionals kijken verder dan de behandelkamer en de psychologie, waarbij positieve, duurzame gezondheid centraal staat. Verschillende smaken die het waard zijn om te proeven. 

  Meer informatie

  Voor het programma en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie. 

 • 30 november

  Intimiteit en de psyche

  Singer Laren, Laren, Nederland

  Wat we over het hoofd zien omdat het zo dichtbij is

 • 6 december

  Helden van de wijk 2018

  De School, Amsterdam, Nederland

  Zoden aan de dijk

  Tijdens dit festival laten we net als in de twee voorgaande jaren zien welke effecten het heeft als de zorg binnen een regio goed afgestemd is. Wat zet echt zoden aan de dijk? Daar geven we dit jaar samen een antwoord op. Het symposium Helden van de wijk geeft personen, projecten, ideeën, en ontwikkelingen een podium die werkelijk zoden aan de dijk zetten en als leermodel, inspiratiebron, motivatie en stimulans voor de deelnemers van het festival kunnen dienen.

 • 7 december

  Psychiaters en neurologen in dialoog

  De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Nederland

  Op zoek naar een gemeenschappelijke klinische taal

 • 7 december

  Gedoemd tot vrijheid?

  Regardz Planetarium, Amsterdam, Nederland

  Autonomie: doorslaand succes of doorgeslagen paradigma? 

  Autonomie, onder meer in de terminologie van eigen regie, zelfregulering, patiënt aan het roer, zelfmanagement en ‘shared decision making’, is het huidige paradigma in de zorg. Hoog tijd om ons te verdiepen in de reikwijdte ervan. Niets is immers een panacee!

 • 7 december

  Training Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’(STiP-5.1)

  BCN Amsterdam Arena, Amsterdam, Nederland

  Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u het ‘Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)’ te gebruiken.